Digitalisering ändrar spelplanen. Nu vill vi påverka regelboken. - MRF

Digitalisering ändrar spelplanen. Nu vill vi påverka regelboken.

En modern bil skickar iväg upp mot 150 megabyte data till biltillverkaren varje dag och vid autonom drift ännu mer. Frågan är bara vad som händer med all data?

Tillverkaren kan se hur bilen körs och när det börjar närma sig tid för service. Eller varför inte konstatera att alla bilbälten används hela tiden och föreslå kunden att det kanske är dags att byta till en större bil? Man kanske ser att dragkroken används ofta – det kan ge idéer om att kontakta kunden och kanske få möjlighet till att diskutera ett bilbyte. Eller så har kunden en väldigt stor bil, men kör bara små, korta sträckor – det kanske är läge att föreslå ett byte till ett eldrivet fordon?

Denna information delas inte i någon större utsträckning idag med våra handelsled. I bästa fall får vi en signal att det är dags att föreslå en tid för service, men alla affärsmöjligheter som datamängderna kan skapa stannar hos tillverkaren. Kanske är det svårt att uppnå att all data kan lämnas till alla, men vi anser att det i varje fall är rimligt att vi som handelsled ska kunna vara med och utveckla nya affärsmöjligheter och bättre kundupplevelser.

Medlemmarna i MRF är de som står närmast kunden. Därför är det rimligt att dessa får tillgång till kunskapen, inte bara att den stannar i en fabrik någon annanstans i världen. Att hjälpa kunden att optimera sin bilanvändning är en del i vår strävan att uppnå de hållbarhetsmål som FN har satt upp.

Det här gör MRF – digitalisering

Vi var med och startade Wayke, den digitala handelsplatsen som nu blivit en innovationsplats för digitalisering. Wayke är bilbranschens källa till kunskap vad kunderna vill ha och där vi driver samarbetet med en mängd parter inom branschen.

Biltillverkarna sitter på en massa kunddata, men det är inte bara att ringa en fabrik och säga att svenska handlare och verkstäder vill ha tillgång till den. Vi är ett litet land, men tillsammans med andra är vi på EU-nivå är vi engagerade i att påverka biltillverkarna. Tillsammans har vi en tyngd som kan göra skillnad där vi tror att samarbete handelsled emellan är bättre än att stora tredjepartsaktörer tar över.