El ger oss hållbara transporter. Och viss spänning att hantera. - MRF

El ger oss hållbara transporter. Och viss spänning att hantera.

Elbilar kommer på bred front. De är viktiga för att vi långsiktigt ska skapa en mer hållbar transportsektor, men det ställer också nya krav på kunskap hos branschens aktörer.

Nyligen infördes en ny standard i hela EU för märkning av laddstationer. Denna ska göra det enklare för konsumenter att välja rätt station när man ska ladda sin bil.

Och fler saker är på gång. För service- och skadeverkstäder behövs en enhetlig branschstandard, som gör att alla kan jobba med elbilar på ett gemensamt sätt. Branschstandarden ska beskriva vilka funktioner som ska finnas på en verkstad och vilka utbildningsnivåer som krävs. Det är också viktigt att slå fast vem som är ansvarig för vad.

Ett exempel på saker som behöver standardiseras är säkerheten kring högvoltsdelarna. Ett elfordon kan ha spänningar på över 800 volt, vilket kan jämföras med ett vanligt eluttag i hemmet som ligger på 230 volt. Bilarna är välkonstruerade och i vanliga fall är den den höga spänningen inte något problem för serviceverkstaden om man följer tillverkarnas instruktioner och den kommande branschstandarden. Men vad händer vid en krock, när skadeverkastaden ska börja arbeta med fordonet? Då är det väldigt viktigt att veta var riskerna finns och hur man ska arbeta på ett säkert sätt.

Idag är kunskapsbehovet mycket stort. När branschstandarden kommer på plats blir det en välkommen förenkling för alla.

Det här gör MRF – elektrifiering

Tillsammans med BIL Sweden och SFVF arbetar vi med att ta fram en gemensam branschstandard. Dokumentet är snart ute på remiss hos tillverkare, myndigheter och andra berörda. Vi hoppas att vi inom kort ska landa i en gemensam branschstandard som underlättar vardagen för alla. Först ut är en allmän skrivning som gäller alla verkstäder, sedan kommer arbetet att gå vidare med ett dokument som fokuserar på utmaningarna för skadesidan.

MRF arrangerar också seminarier där vi går igenom vad som gäller inom elbilsområdet.