Juridikens vägar leder åt olika håll. Vi hjälper dig att välja rätt. - MRF

Juridikens vägar leder åt olika håll. Vi hjälper dig att välja rätt.

Rådgivning till våra medlemmar är en central funktion hos MRF. Den viktigaste och mest populära delen handlar om juridiskt stöd.

Lagar och regler förändras konstant i takt med att sättet att sälja bil förändras. Några exempel på nya juridiska frågor som kommit den senaste tiden är frågor kring distansavtalslagen och privatleasing. Här har MRF:s jurist nyligen tagit fram villkor (finns på MRF Online).

De allra vanligast frågorna från våra medlemmar rör diskussioner med konsumenter som vill häva ett köp på grund av ett fel. Säljföretaget hittar inget fel och en tvist uppstår, där det handlar om att reda ut vad de juridiska ramverket säger.

En annan vanlig fråga rör medlemsföretagets relation till en huvudman, antingen att man är återförsäljare eller agent. Här finns både frågor som går att besvara direkt och lite mer ingående förhandlingar gällande villkor i dessa avtal.

Utbildning är en annan stor del av den juridiska servicen. Det finns generella kurser som är bokningsbara via mrf.se men det finns också många företag som vill ha specialanpassade kurser för hela eller delar av sin personal.

Det här gör MRF – juridik

Vår juridiska service är tillgänglig för medlemmar via e-post eller telefon. Vårt övergripande mål är att hjälpa så många som möjligt.

Vi tar fram olika former av branschvillkor och avtal för att underlätta vardagen. Ett exempel är varudeklaration för begagnad bil, som utarbetats tillsammans med konsumentverket och ett annat är det standardavtal som tagits fram för distansförsäljning.

Via vår europeiska samarbetsorganisation AECDR (Alliance of European Car Dealers and Repairers) jobbar vi för att påverka EU-lagstiftningen, till exempel de nya konkurrensreglerna i gruppundantaget, som kommer nästa år.

MRF är en representant för bilbranschen i Allmänna reklamationsnämndens (ARN) motoravdelning. ARN är en myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsumenter och företag.