MRF förstärker & rekryterar

MRF förstärker & rekryterar


Bilbranschen förändras ständigt. Och vi med den. Vår bransch upplever nu de största förändringarna på decennier. Nya tekniker, nya sätt att köpa och äga bil samt en ström av styrmedel från aktörer som påverkar framtidens affärer ställer nya krav på ökad transformation och utveckling i branschen.

Digitaliseringen driver förändringar och ny kompetens behövs. Elektrifieringen påverkar bilhandel och verkstäder. MRF tar nu steget för att möta omvärlden och driva våra medlemmars utmaningar framåt – vill du vara med?

 


MÖT HENRIK IDERMARK

Ny regionansvarig elektrifiering

MRF förstärker med Henrik Idermark som är sakkunnig inom området elektrifiering och med ett regionansvar. Henrik Idermark kommer att driva arbetet med elektrifiering i sin breda form inom MRF, dvs teknik inom fordon och laddning, laddinfrastruktur och elförsörjning samt bidra till hela organisationens information inom området.

Kolla in filmen med Henrik

 


MRF FÖRSTÄRKER

Regionansvarig skola

Du kommer vara med och utveckla en av våra nya roller som regionansvarig inom ett av MRFs strategiska områden kompetens.

I ditt arbete som regionansvarig inom kompetens med fokus på skola har du en pågående dialog med dina kollegor, inte minst de andra regionansvariga, och bidrar med din kompetens inom hela Sverige. Du driver arbetet med att ge lokala skolorganisationer (ex skolråd) på gymnasium och högskola information om branschen. I din roll är du specialisten inom skolsystemet som jobbar för att ge branschen information och aktiviteter som skapar bättre förutsättningar för ökad attraktivitet samt att få anställningsbara elever som möter framtidens krav.

Läs mer och skicka din ansökan

 


MRF FÖRSTÄRKER

Regionansvarig tunga fordon

Du kommer vara med och utveckla en av våra nya roller som regionansvarig med fokus på ett av MRFs affärsområden; tunga fordon.

I ditt arbete som regionansvarig inom tunga fordon har du en pågående dialog med dina kollegor, inte minst de andra regionansvariga, och bidrar med din kompetens inom hela Sverige. Du driver aktivt arbetet tillsammans med styrelsen för tunga fordon. I din roll är du specialisten som jobbar för att ge våra medlemmar och branschen nödvändig information och aktiviteter som skapar bättre förutsättningar för tunga transporter på väg i framtiden.

Läs mer och skicka in din ansökan

 

MRF FÖRSTÄRKER

Regionansvarig skadeverksamhet

Du kommer vara med och utveckla en av våra nya roller som regionansvarig med fokus på ett av MRFs affärsområden skadeverksamhet.

I ditt arbete som regionansvarig inom skadeverksamhet har du en pågående dialog med dina kollegor, inte minst de andra regionansvariga, och bidrar med din kompetens inom hela Sverige. Du driver aktivt arbetet inom skadeverksamhet i nära samarbete med sektionsansvarig för MRFs skadesektion. Inom skadeverksamheten finns en rad aktuella och efterfrågade projekt inom hållbarhet såsom nya reparationsmetoder och återanvändning av plast, utveckling inom olika branschråd för plast, lack och skador samt utbildningar.

Läs mer och skicka in din ansökan