Förändring är inget självspelande piano. Ibland behöver vi dirigera. - MRF

Förändring är inget självspelande piano. Ibland behöver vi dirigera.

Det som våra politiker beslutar påverkar branschen, mer eller mindre direkt. När det kommer alltför bilfientliga förslag, försöker vi argumentera med berörda riksdagsledamöter, utskott och departement. Helst redan innan utredningen ens satt igång, men vi är även med som remissinstans och kommenterar de förslag som tas fram.

Tyvärr gör politiker inte alltid som vi säger. Då jobbar vi med opinionsbildning istället och försöker skapa medvetenhet kring ärendet hos en bred allmänhet.

Vi på MRF har inget emot att politiker styr och ställer. Det är deras jobb. Vi försöker däremot få dem att tänka mer långsiktigt. Något som vi upplever blivit svårare med åren när många idéer verkar uppstå i stunden och ska sjösättas omedelbart. Tidigare fanns ofta en plan så att marknaden kunde ställa in sig på nya lagar och regler flera år i förväg. Nu kan förändringar ske inom samma kalenderår. Det blir rörigt för dig som medlem, men också för kunderna. Vad är det som gäller med förmånsbeskattningar, reseavdrag och bonus-malus? Det är en av de saker MRF finns till för att hålla koll på.

Var fjärde år kommer nya riksdagsledamöter. Vi lägger mycket tid på att presentera oss och våra synpunkter. Ofta ihop med likasinnade organisationer för att få tyngd bakom argumenten. Det kan tyckas som ett evighetsgöra, men vi gör skillnad. Som förslaget att ursprungsägaren måste betala tillbaka sin klimatbonus om den miljöklassade bilen exporteras. Den idén lyckades vi, åtminstone tillfälligt, stoppa. Vi och MHF har tjatat på regeringen om att införa alkobommar för tunga fordon i hamnar. Nu blir det av. Och det är bara några få exempel.

MRF är, liksom alla andra, för en fossilfri framtid. Fordonsindustrin löser det rent tekniskt, men det krävs fortfarande vägar. Därför ger vi oss även in i debatten om infrastruktur. Idag satsas mer skattemedel på järnväg. Sist vi kollade så fanns det betydligt mer eftersatt bilväg i jämförelse.

Något som förändrats snabbt är medierna. Tidigare kunde det vara svårt att få debattartiklar publicerade. Särskilt under valår. Nu jobbar vi mer prioriterat med sociala medier som alla kan se – även politiker. Vi fortsätter skriva debattartiklar och ger dem digital spridning när de publicerats. Allt för att synas och göra din röst hörd som medlem.

Det här gör MRF – opinion

Vi argumenterar med politiker för att deras beslut inte ska påverka branschen negativt. Vi är remissinstans och lämnar kommentarer i frågor som berör våra medlemmar. Generellt vill vi att politiker låter marknaden sköta sig själv.

Vi debatterar och skapar opinion riktad mot allmänheten. Vi gör det på vår webb, i våra sociala medier och i vanlig gammalmedia genom insändare och debattartiklar. Syftet är att lyfta frågeställningar som vanligt folk, slutkunden, inser kan vara skadliga för branschen i förlängningen.