Våra kurser är unika för branschen och anordnas enbart via oss på MRF. Passa på att utöka dina kunskaper. Samtliga våra kurser bokar du via vår bokningssajt - klicka här

MRFs juridikutbildningar

Är du intresserad av att höja kompetensen hos din personal och därigenom få bättre lönsamhet och samtidigt nöjdare kunder? Boka in din personal på MRF:s juridikutbildningar, vi har kurser i både bilhandelsjuridik och verkstadsjuridik. Utbildningarna hålls av MRF:s jurist David Norrbohm. Många datum är nu klara inför hösten och flera kurstillfällen är inplanerade.

Verkstadsjuridik vänder sig till kundmottagare, mekaniker, verkstadschefer, reklamationsansvariga och företagsledare.

Bilhandelsjuridik vänder sig främst till säljare, säljchefer, reklamationsansvariga och företagsledare.

I kursmaterialet ingår MRFs bok Praktisk verkstadsjuridik och Praktisk bilhandelsjuridik. Utbildningarna hålls av MRF:s jurist David Norrbohm.

Boka kursen här

 

Läs mer om juridikutbildningarna här!

 

Employer branding – få den personal ni behöver

Efter den mycket lyckade pilotkursen i maj har vi beslutat att köra fler kurser under hösten. Det är viktigt att vi i branschen blir bättre på att utnyttja sociala medier när vi behöver rekrytera. Vi måste kunna visa upp oss som en attraktiv bransch! Hur kan man marknadsföra sitt företags varumärke när man vill rekrytera personal. Kursen ger kunskap om hur man för ändamålet kan använda sig av just sociala medier och digitala plattformar som idag är så betydande.

Kursinnehåll

 • Hur beter vi oss när vi söker jobb år 2017 och hur tar vi emot kommunikation?
 • Ert varumärke som arbetsgivare på sociala medier – hur fungerar det?
 • Målgrupp och varumärke i det digitala – att förstå och planera
 • Hur involverar du din personal för att rekrytera nya medarbetare?
 • Hur mycket påverkar den befintliga personalen vilka som blir intresserade av just ert företag?
 • Effektiva modeller för att skapa innehåll som egagerar
 • Juridik i sociala medier – policies, rättigheter med mera

Målsättning och målgrupp
Kursen ger en stabil grund för att arbeta med rekrytering via sociala medier och digitala plattformar på ett strategiskt och taktiskt sätt. Ta gärna med egna fall från er verksamhet så får ni hjälp med med att ringa in styrkor och utvecklingsmöjligheter och kan anpassa övningar efter era behov. Utbildningen ger er massor av inspiration om hur ni enkelt kan låta era medarbetare bli en naturlig del i era framtida rekryteringsprocesser.
För att få ut det mesta av denna utbildning är det mycket bra om både personer från marknadsavdelningen/verksamhetsansvarig samt HR finns representerade.

Vem utbildar?
Jennifer Erdtman driver och äger Klöver Dam Marknadsbyrå AB som arbetar med marknadsföring och marknadsstrategi, områden inom vilka Jennifer föreläser och kontinuerligt håller utbildningar. Jennifer har sedan tidigare en bakgrund från fordonsbranschen och har arbetat på Scania, Audi Sverige och Volkswagen Sverige.

Boka kursen här

 

Läs mer om Employer branding-kursen här!

 

Aktuelltutbildning Bilplast 2017

Detta är den obligatoriska Aktuelltutbildningen som vartannat/vart tredje år anordnas på ett flertal orter. Denna fortbildningskurs är till för alla bilplastreparatörer/ bilplastreparationsverkstäder för att samtliga reparatörer ska få den senaste informationen om vilka godkända reperationsmaterial som får användas och de nya reparationsmetoder som gäller. Bilplastforum är ett branschforum som diskuterar hur vi ska hantera bilplastreparationer i Sverige.

Kursinnehåll

 • Det senaste inom reparationsmetoder och bland annat frågor kring tidlista
 • Utveckling plastreparationer de senaste åren
 • Info om KBV och besiktningsförfarande
 • Tidslista
 • Test och utvecklingsarbete
 • Rep – Dels – Returen
 • Övriga frågor och svar

 

Boka kursen här

 

Läs om Aktuelltutbildningen här

 

Plastutbildning

MRFs kurs för utbildning till plastreparatör hålls i Mjölby i samarbete med Bojo Utbildningar. Inga speciella förkunskaper krävs. Däremot ska deltagaren kunna uppvisa intyg från läkarundersökning enligt AFS 2014:43 “Tjänstbarhetsintyg”. Kursen är en 4-dagars utbildning, där dag fyra är examineringsdag. Efter godkänt prov är man godkänd plastreparatör.

Kursinnehåll

Dag 1, 2 och 3

 • Arbetsmiljöverkets föreskrift om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43
 • Grundlära, lim och strukturmetod
 • Svetsmetod samt stora reparationer
 • Kursen startar med den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning,
  hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43.
 • Kursen fortsätter med reparationsteknik, materiallära och strukturmålning.
 • Genomgång av konceptet och tidlistan.
 • Teoretisk utbildning i grunderna och praktik i svetsteknik på olika plastsorter.
 • De senaste rönen om nya reparationsmetoder på olika plastsorter.

Dag 4

Examineringsdag (Prov)
Den fjärde dagen ska man avlägga prov i plastreparationer. Klarar man proven är man godkänd bilplastreparatör och erhåller sitt diplom.
Sista dagen slutar man senast kl. 15.00, beroende på hur lång tid man behöver för att slutföra sitt prov.

Boka kursen här
Läs mer om plastutbildningen här

 

Härdplastutbildning

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

Den tidigare föreskriften ”Härdplaster” har upphört och är sedan juli 2015 införlivad i föreskriften Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, under § 37a-g och rubriken ”Särskilda krav för allergiframkallande produkter och vissa processer”. Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete för arbetsplatser med kemiska risker.

MRFs utbildning vänder sig till arbetsledare, bilplåtslagare/karosseriarbetare, billackerare, plastreparatörer och bilglasarbetare.

Kursinnehåll
Kursen förmedlar den lagstadgade utbildningen i hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter, riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder enligt 37§ i AFS 2014:43, som infördes i juli 2015, “Särskilda krav för allergiframkallande kemiska produkter och vissa processer”. Om verksamheten t ex inte uppfyller 37e § eller 37g § så kan sanktionsavgifter komma i fråga.

Boka kursen här

 

Läs mer om Härdplastutbildningen här

 

Lacktidlistan – de senaste förändringarna 2016-06-22

Kurs i tidsättning för lackering av personbilar och skåpbilar. Konsten att inte missa 10% i lackdebitering. Vid besök hos skade- och lackverkstäder har vi upptäckt allvarliga brister när det gäller kunskapen att tidsätta lackeringsarbete. Detta leder till att företaget inte debiterar för det faktiskt utförda arbetet.

Målgrupp
Vi vänder oss till skadeberäknare och verkmästare och alla medarbetare som arbetar med tidsättning lackering på företag för bilskadereparation och billackering.

MRFs utbildning vänder sig till arbetsledare, bilplåtslagare/karosseriarbetare, billackerare, plastreparatörer och bilglasarbetare.

Boka kursen här

 

Läs mer här

 

Plastreparatörutbildning

Utbildningen vänder sig till bilplastreparatörer som arbetat aktivt med plastreparationer i minst 12 månader. Hela kursen varvar teori med praktik och startar med en genomgång av olika plastsorter och dess egenskaper. Detta följs av vilken typ av reparationsteknik som skall användas på respektive plastsort. Deltagaren får lära sig göra mer avancerade reparationer på olika typer av skador både med kemisk reparationsmetod (lim) och med svetsmetod. Deltagaren får även prova på att strukturera en skada. Vidare får deltagaren praktisera i värmeriktning.

Förkunskaper
Deltagaren ska ha genomgått Grundutbildning plastreparationer samt arbetat aktivt med plastreparationer i minst 12 månader.

Dag 1 och 2
Repetition om olika plastsorter (materiallära) och dess egenskaper
Teori: avancerad plastreparationsteknik
Praktik: avancerade reparationstekniker

Boka kursen här

 

Läs mer här

 

Plastkännedomsutbildning

Utbildningen vänder sig till skadeberäknare på skadeverkstäder samt skadetekniker på försäkringsbolag. Målet är att få större förståelse för plastreparationer samt att förbättra kunskapen i kalkylering av bilplastreparationsskador. Hela kursen varvar teori med praktik och startar med en genomgång av olika plastsorter och dess egenskaper. Detta följs av vilken typ av reparationsteknik som skall användas på respektive plastsort.

Innehåll
Dag 1 och 2
Genomgång av olika plastsorter (materiallära) och dess egenskaper
Genomgång av tidslista plastreparationer både teoretiskt och praktiskt
Personligt skydd
Praktisk lära reparationstekniker

Deltagarna får kalkylera på skadade bilplastdetaljer och reparera skadorna. En skada med kemisk reparationsmetod (lim) och ytterligare en skada med svetsmetod. Deltagen får även prova på att strukturera en skada. Vidare får deltagaren kännedom om värmeriktning, både teoretiskt och praktiskt. Kursen innehåller de senaste rönen om nya reparationsmetoder på olika plastsorter.

Boka kursen här

 

Läs mer här

Har du egna förslag?

Kontakta MRF om du har frågor eller om ni är många på samma företag som behöver utbildning - vi kan ordna kursen hos er! Mejla oss här