MRF och resan mot ett hållbart samhälle - MRF

MRF och resan mot ett hållbart samhälle

Finns det plats för motorbranschen i ett hållbarhetsperspektiv? Ja, absolut! Vi på MRF ser att många av er som är medlemmar redan bidrar till en mer hållbar framtid ur en rad olika aspekter. Som branschorganisation är klimatmål, social hållbarhet och ekonomisk tillväxt ledande i vårt arbete. För att konkretisera detta har vi identifierat några punkter inom FN:s Agenda 2030 där vi och ni gör skillnad.

Det finns inte någon konflikt mellan ett växande mobilitetsbehov och att nå klimatmålen. Fordonsbranschen befinner sig mitt i den största omställningen i sin historia för att erbjuda ett modellutbud som möjliggör en fossilfri och elektrifierad framtid.

Samtidigt har vår bransch alltid arbetat på ett hållbart sätt – det som idag kallas för cirkulär ekonomi. Vi reparerar, säljer begagnat och återvinner 95 procent av alla uttjänta bilar. Det finns ett genuint intresse av de här frågorna där några av våra medlemsföretag ligger i framkant och andra befinner sig i startgroparna. Det är dessutom av nödvändighet eftersom nästa generations medarbetare kommer ha andra hållbarhetsglasögon på sig när de ska syna arbetsmarknaden. Lika mycket klimatfrågan som den sociala aspekten kommer vägas in.

Därför jobbar vi som bransch ännu mer för att vara jämställd och inkluderande. Att många medarbetare har sitt ursprung i andra kulturer och att många är kvinnor börjar redan märkas, men vi kan göra ännu mer.

Anders Östberg, ansvarig för hållbarhetsfrågor

Vi vet att ny teknik är nyckeln för att nå klimatmålen. Fordonstillverkarna vet det. Ni som är medlemmar vet det. MRFs roll blir därför också att fortsatt påminna våra beslutsfattare om att utvecklingen i samhället måste gå hand i hand med den omställning vi redan gör. Till exempel i utbyggnad av infrastruktur för fordonsladdning och god elförsörjning i näten.

På den här sidan kan du läsa mer om FN:s Agenda 2030 och de mål som MRF har valt att fokusera på. I dagsläget är det Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbara städer och samhällen samt att Bekämpa klimatförändringarna.

Vår symbol för hållbarhetsfrågor

I alla tider har vi människor förflyttat oss. Vi har utväxlat erfarenheter och kunskaper mellan olika kulturer, vi har lärt oss av varandra och våra möten har skapat nya möjligheter. Den fria rörligheten är viktig. Därför måste den kunna ske på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Vår symbol för hållbarhet har hämtat sin inspiration från vår egen logotyp, det hexagonformade MRF-märket. Denna form har vi satt in i ett långsiktigt sammanhang genom att associera till symbolen för oändlighet.

För att vi ska sätta vår symbol på något ämne som handlar om hållbarhet måste det uppfylla följande kriterier:

 • Rymmas inom något av de 17 områdena i FNs globala mål
 • Konkret visa på en förändring som leder mot ett av målen
 • Vara till gagn för den svenska motorbranschen

MRF och hållbarhetsmålen

Nytt inom hållbarhet

 • Dags för schyssta däck
  Globala målet nr 8 handlar om anständiga arbetsvillkor, medan nr 15 handlar om biologisk mångfald. Däckindustrin är en stor miljöbov,…
 • Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen
  Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.
 • Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen
  Regeringen presenterade i dagarna sitt förslag på förändringar i reseavdragen som privatpersoner får göra för sina resor till sitt arbete. Systemet ska enligt förslaget ändras så att reseavdragen ska ersättas av en skattereduktion med en hel del försämringar för den som tvingas ta bilen lite längre sträckor till sitt arbete.