Bilplast får nytt liv - MRF

Bilplast får nytt liv

Förr var det vanligare att bilkomponenter av plast slängdes på tippen när de var uttjänta. Idag ser vår bransch mer hållbart på användningen av plastdetaljer. Mycket repareras och kan fortsätta användas i samma fordon.

https://sculptur.se/furniture/

Inom vår bilplastsektion jobbar vi mycket med verkstädernas skadereparation. Vi testar reparationsmetoder och nya material, samt är involverade i ett flertal återvinningsprojekt. Ett av dem är Project Bumper där stötfångare på skrotade bilar i stället återanvänds som råmaterial i 3D-printade möbler. Först rensas stötfångarna och därefter mals materialet ned till småbitar som återanvänds av möbelföretaget Sculptur i Karlshamn. Möblerna säljs sedan till partnerföretagen i projektet och användas i receptioner, bilhallar och liknande lokaler. Därefter kan de återvinnas igen. Samtidigt är vi inblandade i projekt där vi tittar på möjligheten att återvinna plast för komponenttillverkning till nya fordon.

Vi ser att fokus i vår bransch förflyttas snabbt, även hos tillverkarna. Flera stora aktörer siktar på att bli klimatneutrala från produktion och genom hela fordonets livscykel. Våra medlemmar reparerar plast i allt högre utsträckning och vi som branschorganisation finns där för att vara behjälpliga och stötta i de olika processerna.

Exempel på vad vi bidrar med

MRF anordnar seminarier och utbildningar för företag som arbetar med platsreparationer. Ambitionen är att höja kompetensen kring bilplast för att reparera och återvinna materialet i betydligt högre utsträckning än vad som gjorts tidigare.

MRF och hållbarhetsmålen

Nytt inom hållbarhet

  • Dags för schyssta däck
    Globala målet nr 8 handlar om anständiga arbetsvillkor, medan nr 15 handlar om biologisk mångfald. Däckindustrin är en stor miljöbov,…
  • Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen
    Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.
  • Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen
    Regeringen presenterade i dagarna sitt förslag på förändringar i reseavdragen som privatpersoner får göra för sina resor till sitt arbete. Systemet ska enligt förslaget ändras så att reseavdragen ska ersättas av en skattereduktion med en hel del försämringar för den som tvingas ta bilen lite längre sträckor till sitt arbete.