Utbyggnad av laddstationer - MRF

Utbyggnad av laddstationer

Elektrifieringen av fordon är en utveckling som inte kommer att avstanna. En uppskattning är att det redan finns omkring 150 olika eldriftsvarianter på den svenska marknaden. Här pratar vi om allt från helt elektriska till olika former av hybrider. Men för att alla ska kunna ha ett eldrivet fordon krävs också möjlighet att ladda det.

Nu höjs röster som ställer sig frågan hur utbyggnad av laddstationer och elförsörjningen till i olika regioner ska fungera? Förutsättningarna för framtida strömkapacitet och fördelning i landet är en del i omställningen som kommer att ta många år.

Utmaningarna är många, men det finns en stark vilja att förändra. En mängd olika aktörer satsar på laddstationer, allt från hamburgerkedjor till fastighetsägare och traditionella bensinmackar. De tekniska universiteten forskar kring hur infrastrukturen för elfordon ska se ut och tekniska plattformar skapas för att enkelt kunna betala för laddning oavsett var i Europa du befinner sig. 

Allt gott, men hur ser elförsörjningen ut? Idag finns gott om el i norr medan det är ont om el i södra Sverige. Hur elen ska räcka till och bli tillgänglig för alla är en stor fråga. Vi jobbar med att påverka så att regeringen skapar en sammanhållen plan för hur omställningen ska bli realistisk.

Utbyggnad av laddstationer, uppdaterad varannan månad

MånadAntal laddpunkter
Oktober14 090
Augusti13 749
Juni13 402
April12 723
Februari 202112 227
December 202011 628
Oktober 202010 781
Källa: elbilsstatistik.se, publicerad av Power Circle, elkraftbranschens intresseorganisation.

Exempel på vad vi bidrar med

MRF bedriver opinion och arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare. Bland annat i frågor som direkt eller indirekt rör branschen så som utbyggnad av infrastruktur för laddning av fordon och utbyggnad/förstärkning av elnäten.

MRF och hållbarhetsmålen

Nytt inom hållbarhet

  • Dags för schyssta däck
    Globala målet nr 8 handlar om anständiga arbetsvillkor, medan nr 15 handlar om biologisk mångfald. Däckindustrin är en stor miljöbov,…
  • Debattartikel i GP: Bromsa inte utvecklingen
    Idag replikerar MRF en debattartikel i Göteborgs-Posten där vi lyfter fram hur viktigt det är att möjligheten att ladda sina elbilar inte får hindras av begränsat antal parkeringsplatser. Vill vi att utvecklingen av den ökade andelen laddbara fordon ska fortsätta behöver makthavarna ge bilisterna möjlighet att ladda sina bilar där de bor och arbetar.
  • Nya skattereduktionen slår mot den hållbara bilismen
    Regeringen presenterade i dagarna sitt förslag på förändringar i reseavdragen som privatpersoner får göra för sina resor till sitt arbete. Systemet ska enligt förslaget ändras så att reseavdragen ska ersättas av en skattereduktion med en hel del försämringar för den som tvingas ta bilen lite längre sträckor till sitt arbete.