Regeringen har beslutat om en höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering till 80 km/h från och med 1 december 2017. Idag får alla fordon vid bärgning och bogsering köra i max 40 km/h. Genom förändringen får bärgningsbilar bogsera i max 80 km/h.

– Den ökade hastigheten vid bogsering och bärgning tillåter större framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom det blir mindre köbildning, säger infrastrukturminister Thomas Eneroth i ett pressmeddelande med anledning av förändringen.

Assistancekårens vd, Mats Nilsson, ställer sig positiv till höjningen, men betonar att det viktigaste för bärgarna är att kunna utföra sitt uppdrag snabbt och säkert samt att bogseringshastighet bara är en del av detta.

Bärgarna

Höjd maxhastighet för bärgare

Regeringen har beslutat om en höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering...

Läs mer

Assistancekåren utbildar beställarna

Bättre förståelse för varandra, och framför allt ett tillfälle för att visa vad Assistancekåren kan och...

Läs mer

Assistancekåren assisterar Lidingöloppet

22-24 september arrangeras terränglöpningen Lindingöloppet. Som en del av partnerskapet med en Svensk Klassiker kommer Assistancekåren...

Läs mer
Visa alla