Har inte branschen rullat ut Godkänd bilverkstad, GBV, innan årets slut kan det bli frågan om lagstiftning.

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund var tydlig med att det kan bli aktuellt med ett politiskt ingripande om inte bilbranschen kan skärpa sig genom en självreglering avseende bilverkstadskvalitet.

Ministern deltog i en informationsträff kring branschens samlade kvalitetsarbete som SFVF arrangerade hos Upplands Motor tisdag 8 augusti.

Per Bolund, Konsument- och finansmarknadsminister

Efter att tagit del av branschinformationen kring kvalitetsstandarden GBV förklarade han att han var försiktigt positiv, men vill se resultat innan årets slut för att tålamodet, tilltron, inte ska ta slut för MRFs och SFVFs gemensamma arbete med kvalitetsstandarden.

– Sedan i våras har vi, MRF och SFVF, krokat arm med målet att så snabbt som möjligt få ut  GBV på banan. Vi känner att vi har pressen på oss. Under närtid förestår ett möte med tredjepartkontrollanterna samtidigt som vi för en dialog med Swedac kring dokumentet för Godkänd bilverkstad, säger MRFs Joachim Due-Boje.

Bilverkstad

MRFs pressträff i Karlstad

Nobelgymnasiet i Karlstad, Värmlands största yrkesskola, satsar tungt inom fordonsteknisk utbildning. Det framkom under den pressträff...

Läs mer

MRF kampanjar inför gymnasievalet

I början av året är det tid att söka till gymnasiet. Många branscher, framför allt inom...

Läs mer

Producentansvar för AC-gas

Meningarna går isär om vem som ska ta ansvar för ej förorenad AC-gas i samband med...

Läs mer
Visa alla