Lagar och regler i branschen

En av de mer påtagliga fördelarna med ett medlemskap i MRF är tillgången till juridisk rådgivning. Förbundsjurist David Norrbohm navigerar dig genom branschens lagar och paragrafer.

Som medlem i MRF får du kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor som rör din branschspecifika verksamhet. Det kan vara tvister med kunder, leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter. Ibland kan det givetvis vara fråga om rådgivning i förebyggande syfte. MRFs jurist David Norrbohm, kan om tid medges även delta i förhandlingar. David genomför utbildningar inom bilhandelsjuridik och verkstadsjuridik både för lätta och tunga fordon.

Kolla filmen om våra juridikutbildningar

Samtal och rådgivning varje dag

”Kunden har alltid rätt” sägs det. Men i motorbranschen är gränserna svårdefinierade och därför kan det uppstå tvister mellan MRFs medlemmar och deras kunder. Då är det en styrka att kunna ringa David Norrbohm för vägledning.

– Jag får dagligen samtal och mail, berättar David. En del ringer i förbyggande syfte, men oftast gäller det en tvist. Människor och företag är beroende av bilen och konsekvenserna blir stora när något blir fel.