Våra medarbetare på MRF

MRF är en branschorganisation som företräder anslutna bilhandlare och bilverkstäder. Det är enbart till dessa företag som MRF lämnar rådgivning.

För dig som privatperson när du ska köpa bil eller reparera bil – läs här

Vi finns här
MRF, Box 5611, Karlavägen 14A, 114 86 STOCKHOLM. Telefon: 08-701 63 00. E-post: mrf@mrf.se

Hitta till MRF här

Våra medarbetare

Tommy Letzén
VD
tommy.letzen(a)mrf.se
08-701 63 19
David Norrbohm
Vice VD, förbundsjurist
david.norrbohm(a)mrf.se
08-701 63 00
Lena Karlsson
Ekonomi- och administrativ chef
lena.karlsson(a)mrf.se
08-701 63 22
Anders Östberg
Public affairs
anders.ostberg(a)mrf.se
08-701 63 16
Henrik Idermark
Chef specialisterna
henrik.idermark(a)mrf.se
08-701 63 29
Susanne Byresjö
Kommunikation 
susanne.byresjo(a)mrf.se
08-701 63 18
Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig
klaus.silfvenius(a)mrf.se
08-701 63 14
Jan Olvenmo
Lack-och skadeansvarig
jan.olvenmo(a)mrf.se
08-701 63 21
Anna Nilsson Bålman
Utbildningsansvarig
anna(a)mrf.se
08-701 63 27
Jeanette Edman
Marknadskoordinator
jeanette.edman(a)mrf.se
08-701 63 17
Mathias Haag
Regionansvarig skola
mathias.haag(a)mrf.se
08-701 63 15
Anders Oleandersson
Regionansvarig tunga fordon
anders.oleandersson@mrf.se
08-701 63 23
Natalie Ahlberg
kontors- och medlemskoordinator
natalie.ahlberg(a)mrf.se
08-701 63 13
Dennis Ruhtenberg
Regionansvarig skada
dennis.ruhtenberg@mrf.se
08-701 63 25
Nella Bergström
Chefredaktör Motorbranschen
nella(a)motorbranschen.se
08-701 63 12
Annika Magnusson
Art director Motorbranschen
annika(a)motorbranschen.se
08-701 63 87

MRF består av intresseorganisationen Motorbranschens Riksförbund, org nr 802002-3480 och det helägda servicebolaget Motorbranschkonsult AB, org nr 556078-8811