Våra medarbetare på MRF

MRF är en branschorganisation som företräder anslutna bilhandlare och bilverkstäder. Det är enbart till dessa företag som MRF lämnar rådgivning.

För dig som privatperson när du ska köpa bil eller reparera bil – läs här

Vi finns här
MRF, Box 5611, Karlavägen 14A, 114 86 STOCKHOLM. Telefon: 08-701 63 00. E-post: mrf@mrf.se

Hitta till MRF här

 

Våra medarbetare

 

Tommy Letzén,
VD
tommy.letzen(a)mrf.se
08-701 63 19
David Norrbohm
vice VD, förbundsjurist
david.norrbohm(a)mrf.se
08-701 63 00
Åsa Midbeck Hallgrimsson
VD-sekreterare
asa.midbeck(a)mrf.se
08-701 63 15
Marja Skåninger
Ekonomi- och administrativ chef
marja.skaninger(a)mrf.se
08-701 63 22
Charlie Magnusson
press opinion och samhälle
charlie.magnusson(a)mrf.se
08-701 63 16
Susanne Byresjö
kommunikation och marknad
susanne.byresjo(a)mrf.se
08-701 63 18
Klaus Silfvenius
bilhandelsansvarig 
klaus.silfvenius(a)mrf.se
08-701 63 14
Joachim Due-Boje
servicemarknadsansvarig
joachim.due-boje(a)mrf.se
08-701 63 38
Jan Olvenmo
lack-och skadeansvarig
jan.olvenmo(a)mrf.se
08-701 63 21
Henrik Idermark
IT-system inom lack och skade
henrik.idermark(a)mrf.se
08-701 63 29
Christine Öiangen
koordinator
christine.oiangen(a)mrf.se
08-701 63 27
Marit Pehrson
ekonomi och administration
marit.pehrson(a)mrf.se
08-701 63 20
Mona Krangnes
ekonomi
mona.krangnes(a)mrf.se
08-701 63 26
Jeanette Edman
marknadskoordinator
jeanette.edman(a)mrf.se
08-701 63 17
Björn Olsson
MRFs Förlag och prenumerationer
bjorn.olsson(a)mrf.se
08-701 63 25
Ing-Cathrin Nilsson
chefredaktör Motorbranschen
ing-cathrin(a)motorbranschen.se
0733-44 80 26
Helena Zetterquist
art director Motorbranschen
helena(a)motorbranschen.se
08-701 63 12

 

MRF består av intresseorganisationen Motorbranschens Riksförbund, org nr 802002-3480 och det helägda servicebolaget Motorbranschkonsult AB, org nr 556078-8811