Våra medarbetare på MRF - MRF

Våra medarbetare på MRF

MRF är en branschorganisation som företräder anslutna bilhandlare och bilverkstäder. Det är enbart till dessa företag som MRF lämnar rådgivning.

Våra medarbetare

Tommy Letzén
VD
tommy.letzen@mrf.se
08-701 63 19

David Norrbohm
Vice VD, förbundsjurist
david.norrbohm@mrf.se
08-701 63 00

Margita Gunnarsson
Ekonomi- och administrativ chef
margita.gunnarsson@mrf.se
08-701 63 22

Anders Östberg
Public affairs
anders.ostberg@mrf.se
08-701 63 16

Henrik Idermark
Chef specialisterna
henrik.idermark@mrf.se
08-701 63 29

Susanne Byresjö
Kommunikation 
susanne.byresjo@mrf.se
08-701 63 18

Klaus Silfvenius
Bilhandelsansvarig
klaus.silfvenius@mrf.se
08-701 63 14

Jan Olvenmo
Lack-och skadeansvarig
jan.olvenmo@mrf.se
08-701 63 21

Anna Nilsson Bålman
Utbildningsansvarig
anna@mrf.se
08-701 63 27

Jeanette Edman
Marknadskoordinator
jeanette.edman@mrf.se
08-701 63 17

Mathias Haag
Regionansvarig skola
mathias.haag@mrf.se
08-701 63 15

Anders Oleandersson
Regionansvarig tunga fordon
anders.oleandersson@mrf.se
08-701 63 23

Natalie Ahlberg
kontors- och medlemskoordinator
natalie.ahlberg@mrf.se
08-701 63 13

David Helenius
Ekonomi
david.helenius@mrf.se
08-701 63 26

Dennis Ruhtenberg
Regionansvarig skada
dennis.ruhtenberg@mrf.se
08-701 63 25

Nella Bergström
Chefredaktör Motorbranschen
nella@motorbranschen.se
08-701 63 12

Annika Magnusson
Art director Motorbranschen
annika@motorbranschen.se
08-701 63 87

MRF består av intresseorganisationen Motorbranschens Riksförbund, org nr 802002-3480 och det helägda servicebolaget Motorbranschkonsult AB, org nr 556078-8811