Bilhandel
Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras.

Det kan handla om nya aktörer, villkor, lagar och krav både från myndigheter och generalagenter. För den enskilde medlemmen är det omöjligt att hålla koll på.

För oss på MRF är det viktigast att alla spelar efter samma regler och har samma chans till lönsamhet.

MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå. Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden samt prognoser inför kommande års försäljning. Och mycket mer.

Helikopterperspektivet för branschen är vår huvuduppgift, men vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi ger till exempel utbildningar och kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt vår egen varudeklaration.

Läs mer om vad vi gör inom bilhandel:Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig

08-701 63 22

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om affärsområde bilhandel

Antal medlemmar: 950
Huvudfrågor:
  • Förhållandet till huvudleverantörer/GA – GA-enkäten
  • Privatleasing
  • Kundrelationen – garantier, avtal, juridik, VDN
  • Samarbete med märkesföreningar
  • Begagnathanteringen
  • Utbildning/kvalitetsfrågor
  • Marknadsbevakning, statistik
  • Samarbete CECRA/Norden
  • Prognoskommitté

NYTT INOM BILHANDEL

Nuläget på bilmarknaden

Bästa maj någonsin! Vi ser fortsatt rekordvolymer för personbilar och transportbilar i maj och hitintills i...

Läs mer

MRFs juridikkurser

Är du intresserad av att höja kompetensen hos din personal och därigenom få bättre lönsamhet och...

Läs mer

MRF träffar KoV & Konsument Europa

Fredagen den 2 juni var MRF på ett möte (tillsammans med andra branschorganisationer och ARN) som...

Läs mer

Bilhandlare – anmäl dig till Waykes roadshow

Wayke är en modern, digital plattform för att köpa och sälja främst begagnade bilar i Sverige....

Läs mer
Visa alla