Bilhandel
Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras.

Det kan handla om nya aktörer, villkor, lagar och krav både från myndigheter och generalagenter. För den enskilde medlemmen är det omöjligt att hålla koll på.

För oss på MRF är det viktigast att alla spelar efter samma regler och har samma chans till lönsamhet.

MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå. Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden samt prognoser inför kommande års försäljning. Och mycket mer.

Helikopterperspektivet för branschen är vår huvuduppgift, men vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi ger till exempel utbildningar och kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt vår egen varudeklaration.

Läs mer om vad vi gör inom bilhandel:Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig

08-701 63 22

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om affärsområde bilhandel

Antal medlemmar: 950
Huvudfrågor:
  • Förhållandet till huvudleverantörer/GA – GA-enkäten
  • Privatleasing
  • Kundrelationen – garantier, avtal, juridik, VDN
  • Samarbete med märkesföreningar
  • Begagnathanteringen
  • Utbildning/kvalitetsfrågor
  • Marknadsbevakning, statistik
  • Samarbete CECRA/Norden
  • Prognoskommitté

NYTT INOM BILHANDEL

Bilmarknaden i oktober

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Rekord även i november!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar november månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Nyreg – november 2017

På MRFs statistiksidor redovisas nyregistreringsstatistik när det gäller person- och transportbilar månadsvis och annan statistik som...

Läs mer
Visa alla