Bilhandel
Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras.

Det kan handla om nya aktörer, villkor, lagar och krav både från myndigheter och generalagenter. För den enskilde medlemmen är det omöjligt att hålla koll på.

För oss på MRF är det viktigast att alla spelar efter samma regler och har samma chans till lönsamhet.

MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå. Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden samt prognoser inför kommande års försäljning. Och mycket mer.

Helikopterperspektivet för branschen är vår huvuduppgift, men vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi ger till exempel utbildningar och kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt vår egen varudeklaration.

Läs mer om vad vi gör inom bilhandel:Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig

08-701 63 22

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om affärsområde bilhandel

Antal medlemmar: 950
Huvudfrågor:
  • Förhållandet till huvudleverantörer/GA – GA-enkäten
  • Privatleasing
  • Kundrelationen – garantier, avtal, juridik, VDN
  • Samarbete med märkesföreningar
  • Begagnathanteringen
  • Utbildning/kvalitetsfrågor
  • Marknadsbevakning, statistik
  • Samarbete CECRA/Norden
  • Prognoskommitté

NYTT INOM BILHANDEL

Blocketmöte aug-2017

Den 17 augusti träffade MRF tillsammans med branschföreträdare igen Schibsted, Blocket och Byt Bil för att...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Fortsatt högtryck i bilbranschen i juli! Vi ser fortsatt rekordvolymer för personbilar i juli. För transportbilar...

Läs mer

Svenskar om bilen

Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Utan bilen skulle vi inte få ihop livspusslet eller...

Läs mer

Bilmarknaden i juni 2017

Rekord i juni och för 1:a halvåret! Vi ser fortsatt rekordvolymer för personbilar och transportbilar i...

Läs mer
Visa alla