Bilhandel
Bilhandeln i Sverige agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad som hela tiden förändras.

Det kan handla om nya aktörer, villkor, lagar och krav både från myndigheter och generalagenter. För den enskilde medlemmen är det omöjligt att hålla koll på.

För oss på MRF är det viktigast att alla spelar efter samma regler och har samma chans till lönsamhet.

MRF arbetar med de övergripande frågorna, från den lokala handlarens perspektiv upp till EU-nivå. Vi granskar avtal, tar fram statistik för både nybils- och begagnatmarknaden samt prognoser inför kommande års försäljning. Och mycket mer.

Helikopterperspektivet för branschen är vår huvuduppgift, men vi gör också praktisk nytta i vardagen. Vi ger till exempel utbildningar och kan agera bollplank när ett medlemsföretag hamnar i en svår situation. Vår juridiska rådgivning och våra juridikkurser är mycket uppskattade. MRF arbetar också med Allmänna reklamationsnämnden och tar fram gemensamma leverans- och garantivillkor samt vår egen varudeklaration.

Läs mer om vad vi gör inom bilhandel:Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig

08-701 63 22

Rådgivning endast till MRF-företag

Mer om affärsområde bilhandel

Antal medlemmar: 950
Huvudfrågor:
  • Förhållandet till huvudleverantörer/GA – GA-enkäten
  • Privatleasing
  • Kundrelationen – garantier, avtal, juridik, VDN
  • Samarbete med märkesföreningar
  • Begagnathanteringen
  • Utbildning/kvalitetsfrågor
  • Marknadsbevakning, statistik
  • Samarbete CECRA/Norden
  • Prognoskommitté

NYTT INOM BILHANDEL

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Vi söker bilhandelsansvarig till MRF

Bilbranschen och speciellt bilhandeln står inför dom största förändringarna på decennier vilket innebär att det finns...

Läs mer

MRF i samarbete med Hjärntillskott

Fyll på med impulser utifrån – Just nu en gratischans för MRF-företag den 20, 21 och...

Läs mer

Se Waykes senaste film

Så här ska ett bilköp kännas Kolla senaste filmen här

Visa alla