Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området bilhandel just nu.
  • Begagnatutbildning – Vi genomför efterfrågad utbildning inom begagnat till försäljningschefer i branschen
  • BegBil-18 – MRF arrangerar begagnatkonferens för tredje året i rad
  • GA-enkäten – årlig medlemsenkät kring relationen med generalagenterna som besvaras av MRFs medlemmar och med separat enkät för tunga lastbilar
  • Orderavtal för privatleasing – utvecklas och kommer att finnas tillgängligt i MRF Online
  • VDN – uppdatering av MRFs varudeklaration