Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området bilhandel just nu.
  • Begagnatutbildning – Vi genomför efterfrågad utbildning inom begagnat till försäljningschefer i branschen
  • BegBil-19 – MRF arrangerar begagnatkonferens för fjärde året i rad
  • GA-enkäten – årlig medlemsenkät kring relationen med generalagenterna som besvaras av MRFs medlemmar och med separat enkät för tunga lastbilar
  • Ny MRF-garanti för begagnade bilar – vi arbetar fram en ny version av MRF-garantin tillsammans med Willis
  • Tunga BegBil-19 – genomförs med målet att göra om det även 2020