Bilplastteknik jobbar för att anslutna bilplastreparatörer ska ha rätt förutsättningar för och kunna utföra kvalitetssäkra reparationer och ha en god lönsamhet.

Gå tillbaka till Bilplast

Inom Bilplastteknik tar vi fram nya reparationsmetoder, testar reparationsmaterial, medverkar vid framtagning av reparationstider. Idag jobbar Bilplastteknik med olika projekt för och skapa ökad lönsamhet för anslutna bilreparations verkstäder tillsammans med bland annat biltillverkare och högskolor och forskningsinstitut.
Bilplastteknik är idag den ledande aktören inom utvecklingen av bilplastreparationer i Sverige.

Du som inte är medlem i MRF eller Bilplast kan köpa tillgång till vårt exklusiva medlemsmaterial. Kostnaden är 3000 kr för 3 månader, alternativt 5000 kr för 6 månader.

Mer exklusivt innehåll för Bilplast

Reparationsanvisningar

Här hittar du de senaste reparationsanvisningar när det gäller limteknik och svetsteknik.

Gå till sida

Godkänd utrustning

Bilplastteknik testar och godkänner idag endast IR-lampor, för övrig utrustning ges bara rekommendationer. Här hittar du våra rekommendationer och vilka IR-lampor som är godkända.

Gå till sida

Besiktning av platsreparationsverkstad

Idag är det Kontrollerad Bilverkstad som har uppdraget att besiktiga och godkänna bilplastreparationsverkstäder.

Gå till sida

Aktuella projekt

Här hittar du de senaste aktuella projekten MRF jobbar med.

Gå till sida

Frågor och svar

Här hittar du de senaste aktuella projekten MRF jobbar med.

Gå till sida

Rep Dels Returen (RDR)

Lorem ipsum

Gå till sida