Bilplast
På verkstaden ansvarar du för kalkyl, upphandling och kommunikation med försäkringsbolag, listan kan göras lång. Mycket kan MRF hjälpa dig med.

Tanken med MRF är att vi ska sköta saker du som enskild medlem inte ska behöva bekymra dig över. Vi granskar avtalstexter mellan försäkringsbolag och verkstäder så att det inte ställs orimliga krav och kan bli ditt juridiska ombud! Dessutom har du som medlem naturligtvis en rad förmåner och rabatter.

Vi driver också Bilplastteknik som är ett forum bestående av oss på MRF, försäkringsbolag och leverantörer inom lackbranschen. Tillsammans jobbar vi aktivt inom bilplastreparationer. Bland annat testar vi nya reparationsmetoder och reparationsmaterial. Vi utbildar bilplastreparatörer och samarbetar med branschen så att våra verkstäder håller hög kvalitet och blir godkända ”Bilplastreparatörer”, vilket är ett krav från försäkringsbolagen.

 

Tester av reparationsmaterial

MRF samverkar med Bilplastteknik, som är en del i Bilplastforum. Bilplastteknik jobbar för att bilplastreparatörerna ska kunna hålla hög kvalitet och känna sig trygga med de produkter man använder för att utföra bilplastreparationer. Därför är testverksamheten av reparationsmaterial en viktig del inom Bilplastteknik.

Tester av limmer och plastspackel

Vi testar nya limmer och packel för plastreparationer. Under 2015 blev två limmer godkända. Även material för reparation av strålkastarglas (Coating/UV-skydd) testas.

Testverksamheten har utökats och omfattar nu även tester av viss utrustning.

Godkända plastlimmer 2015:

 • Terokal/Teroson 9225 SF ME
 • Terokal/Teroson 9225 UF ME

Tester av IR-lampor

Under 2015 påbörjades tester av IR-lampor för värmebehandling plast. Tre IR-lampor testades i juni 2015 och av dessa tre fick en godkänt. De övriga två fick underkänt, men hade potential att bli godkända efter lite ombyggnation av lamporna. En av dessa lampor fick senare godkänt när den byggts om.

Fler IR-lampor kommer att testas under 2016.

Godkända IR-Lampor 2015:

 • Tipro-Tec Infra-Red Tork med temperatursensor och plastprogram
 • IRT 4-2 PcAuto med plastprogram

Hur blir det med IR-lampor som tidigare har blivit godkända i samband med besiktningen av plastverkstaden men nu inte är godkända? Bilplastforum tog beslut om att alla lampor måste vara utbytta före 2019-01-01.

Så här testas IR-lampornaJan Olvenmo, ansvarig, plast

08-701 63 21

Rådgivning endast till MRF-företag

Fakta om bilplast

Antal medlemmar: 265
Huvudfrågor:
 • Drivande inom Bilplastforum
 • Reparationsmetoder och test av nya material avseende plast
 • Ombesiktning av plastreparationsverkstäder
 • Grundkurs plastreparationsteknik (Bojo Utbildningar)
 • Härdplastutbildningar
 • Utbildningar för plast-, lack och skadeverkstäder
 • Plastreparationer, nya tekniker tillsammans med KTH
 • Villkor försäkringsbolag

Nytt inom bilplast

Bilplastmarknaden stagnerad?

Är marknaden för bilplastreparationer mättad? Frågan är berättigad eftersom reparationsvolymen per reparatör går ner, enligt Bilplastforum.

Läs mer

SWEREA möjlig partner inom bilplastprojekt

MRF och SVEFF har träffat det statliga forskningsinstitutet SWEREA i Mölndal.

Läs mer

Bilplastreparationer inom tungt

Det finns goda möjligheter för att öka volymen bilplastreparationer på tunga fordon, men det är också...

Läs mer

Tider som saknas i Cabas

Det finns bilar eller arbeten som saknar tid i Cabas. Hur gör man då?

Läs mer
Visa alla