Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området bilplast just nu.
  • Härdplastutbildningar – vi arrangerar branschanpassad utbildning
  • Grundutbildningar bilplastreparationer 
  • Plastreparationer för tunga fordon – projektet fortsätter och utvecklas vidare
  • Nyhetsbrev bilplastteknik – senaste nytt 3 gånger per år