Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området bilplast just nu.
  • Härdplastutbildningar  – vi arrangerar branschanpassad utbildning
  • Grundutbildningar bilplastreparationer 
  • Plastreparationer för tunga fordon – projektet fortsätter och utvecklas vidare
  • Bilplastteknik – lansering av ny exklusiv informationssida om BPT på mrf.se

 

Dela via mail