Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området bilverkstad just nu.
  • Autogloben – medarrangör och arrangerar stort seminarieprogram under mässan
  • Godkänd bilverkstad – ny broschyr och hemsida tas fram
  • Attraktiv bransch – MRF ska samla kunskap om branschen på sin hemsida
  • Motorbranschcollege – bidrar till att arbeta med en kvalitetssäkring av fordonsprogrammet
  • Support till konsumentvägledare
  • Inlösenbilar  MRF medverkar till att fordonsgymnasier får inlösenbilar från försäkringsbolag
  • MRF Toolbox – den nya foldern utvecklas och uppdateras
  • Tech Academy – fortsatt utveckling och försäljning av vår digitala fordonsutbildning