MRF VIM – webbmanual

MRF VIM – webbmanual

Här är alla våra supportfilmer i webbmanualen till MRF VIM. De ligger sorterade i samma ordning som menyerna i programmet (förutom avsnittet Importer, som inte finns i MRF VIMs menystruktur).
För bästa uppspelning av filmerna använd webbläsare Safari eller Chrome.

Process

Visa lista på filmerna

Arbetsobjekt

Visa lista på filmerna

Tidsstämpling

Visa lista på filmerna

Rapporter & Statistik

Visa lista på filmerna

Importer

Visa lista på filmerna

Fakturering/kundreskontra

Visa lista på filmerna

Registerunderhåll

Visa lista på filmerna

Parametrar

Visa lista på filmerna

Parametrar arbetsflöde

Arbetsobjekt arbetsobjekt

Arbetsobjekt reservdelar

Arbetsobjekt bokningsöversikt

Arbetsobjekt bokningar

Arbetsobjekt upparbetning

Cabasimport

Parametrar Cabasfaktura

Parametrar bokningsparametrar

Bokning cabasimport

Parametrar blankettexter

Bokföringsparametrar

Extern bokning

Fakturering faktjournal

Fakturering fakturering

Fakturering årldersanalys

Fakturering sök e-faktura

Parametrar företagsregister

Objekt

Parametrar inbetalningssätt

Processer personal

Process verkstad

Parametrar orderparametrar

Parametrar övriga parameterar

Radera objekt

Redigera stämplingar

Registerunderhåll anställda

Registerunderhåll arbetskoder

Registerunderhåll arbetsscheman

Registerunderhåll avdelningar

Registerunderhåll feltexter

Registerunderhåll kostnadsställe

Registerunderhåll kunder

Registerunderhåll parkering

Fakturering reskontra

Faktureringreskontra krav

Faktureringreskontra manuell faktura

Frånvaro

Import delad kalkyl

Parametrar betalningsvillkor

Parametrar nummerserier

Rapporter bokningar per person

Rapporter fakt tidsstämpling saknas

Rapporter leverans & hämtningslista

Rapporter löneunderlag

Rapporter skadetidrapport

Rapporter stämplad ej fakturerad

Rapporter stämplad tid per dag

Rapporter stämpling per order

Rapporter upparbet försbolag

Rapporter upparbetning per order

Registerunderhåll försbolag

Registerunderhåll konton

Registerunderhåll kundgrupper

Skadebesiktning

Tidsstämpling sambokning

Rapporter bokningslista

Rapporter avvikelserapport

Rapporter prodstatistik

Rapporter externa bokningar

Reskontra betalningar

Parametrar vår referens

Registerunderhåll releaselogg

Process planering

Tidsstämpling tidsstämpla – 1

Tidsstämpling tidsstämpla – 2

Tidsstämpling tidsstämpla – 3

Rapporter stämplad tid upparbetning

 

Snabbt om MRF VIM

Informationsfilm

Se filmen som ger dig en överblick över MRF VIM!

Kort om webbmanualen

Ger dig en överskådlig blick över MRF VIMs manual.