Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området juridik just nu.
  • Juridisk rådgivning – till medlemmar
  • Juridikkurser – bilhandel och verkstad i hela landet
  • VDN – uppdatering
  • Dataskyddsdirektivet – ytterligare arbete med bland annat Code of Conduct
  • MRFs böcker Bilhandelsjuridik och Verkstadsjuridik
  • Möten GA/ÅFF/myndigheter
  • Remissarbete