Redaktion och marknad
Välkommen att kontakta tidningen Motorbranschens redaktion.
Ing-Cathrin_N
Ing-Cathrin Nilsson, chefredaktör och ansvarig utgivare Motorbranschen
ing-cathrin@motorbranschen.se
08-701 63 12, 0733-44 80 26
Anna_F
Anna Frödell, art director Motorbranschen
anna@motorbranschen.se
08-701 63 12

Henric_W
Henric Widén, prenumerations- och annonsansvarig Motorbranschen
henric.widen@mrf.se
08-701 63 17
Bjorn_O
Björn Olsson, platsannonser Motorbranschen
bjorn.olsson@mrf.se
08-701 63 25