Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har vaknat i frågan gällande olaglig hantering av förbjuden AC-gas.

MRFs Joachim Due-Boje, ansvarig servicemarknad, sammanfattar vad som hänt:

Tätningsmedel och gasol i ac-system personbilar

Motorbranschens riksförbund (MRF) har de senaste åren följt utvecklingen av lycksökare som säljer så kallad miljövänlig ersättningsgas till bilens luftkonditionering, utan att överhuvudtaget bry sig om riskerna och följderna av detta. Hösten 2015 utförde vi en uppmärksammad test där en personbil fylldes med gasol i ac-systemet i stället för R134a, som tillverkarna har fyllt systemet från början med.

En liten läcka ordnades i vid anslutningsventilen på lågtryckssidan (blå) i motorrummet, en glödbädd i form av en blinkerslampa (21W) där glaset var borttaget ordnades. I detta läge läckte R134a blandat med gasol ut i motorrummet, en dov smäll hördes och brand uppstod. Det var inte helt lätt att släcka den brand som härjade, ingen vågade gå fram och öppna motorhuven inledningsvis, det fanns ingen i sällskapet som hade någon erfarenhet att de två gaserna som nu brann. Att släcka branden med vattenslang tillhörande en brandbil som fanns på plats, gick inte. Till slut släcktes branden med en pulversläckare. Hela händelseförloppet filmades av MRF, filmen visades senare på SVT:s nyhetsprogram Rapport.

Den vanligaste orsaken till att ac-systemet på personbilar slutar fungera är små läckor av olika slag, det kan vara slangskarvar, o-ringar som inte tätar och uppkomna hål i kondensor på grund av till exempel stenskott. En fackmässig reparation är naturligtvis att byte defekta komponenter. Det är kostsamt för konsumenten, prisexempel för ett kondensor byte med tillhörande torkfilter och eventuell slang inklusive olja och R134a gas, kan sluta omkring 10 000 – 15 000 kronor.

Lycksökarna på nätet har naturligtvis ett billigare alternativ. Konsumenten erbjuds förutom den ”miljövänliga” ersättningsgasen (gasol) även ett tätningsmedel som fylls i ac-systemet. Hur detta ska utföras kan konsumenten lära sig med några snabba Youtube-klipp. Tätningsmedlet kontaminerar sig med det som finns kvar i ac-systemet, troligen blir det tätt en stund i alla fall. Det farliga och olyckliga är:

  • Personal kan skada sig om bilen hamnar på verkstad med trasig ac igen. Troligen har bilen fått en ny ägare som inte vet om att det finns gasol i ac-systemet. Oklar vems ansvar det är om det uppstår en brand. Bilägare eller verkstad?
  • Om det kontaminerade tätningsmedlet sugs in i verkstadens ac-aggregat förstörs det. Värde cirka 50 000 kronor.
  • Detta kan undvikas med gasanalysverktyg, och recycle guard. Stora kostnader dock för både kund och verkstad.

MRF har polisanmält de företag som säljer dessa medel 2015-12-28

Joachim_D

Joachim Due-Boje. ansvarig servicemarknad MRF

Bilverkstad

MRFs pressträff i Karlstad

Nobelgymnasiet i Karlstad, Värmlands största yrkesskola, satsar tungt inom fordonsteknisk utbildning. Det framkom under den pressträff...

Läs mer

MRF kampanjar inför gymnasievalet

I början av året är det tid att söka till gymnasiet. Många branscher, framför allt inom...

Läs mer

Producentansvar för AC-gas

Meningarna går isär om vem som ska ta ansvar för ej förorenad AC-gas i samband med...

Läs mer
Visa alla