Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och statistik kring de tre delarna; nya bilar, begagnade bilar och privatleasade bilar. Uppdateringar för respektive del sker löpande och senast den 10e i månaden.

Nya bilar

Mycket höga volymer för nya bilar även i september!

Bästa september någonsin för transportbilar och för personbilar blev det den tredje bästa septembermånaden någonsin samtidigt som vi noterar starka siffror även för tunga lastbilar. Vi har en högkonjunktur med låg arbetslöshet, rekordlåga räntor, EU:s starkaste arbetsmarknad, låga varsel, ökade investeringar i infrastruktur och bostäder samt positiva signaler både från hushållen och företagen. I september hör vi även varningsrop om risk för överhettning på sikt och att staten sparar för lite inför valåret 2018.

September och hitintills i år

Personbilsregistreringarna nådde i år den tredje bästa septembermånaden någonsin, endast slagen av 2016 med två procent och av 1974 (då en momshöjning påverkade). September hade i år en registreringsdag mindre än i fjol, vilket motsvarar cirka fem procent. Hitintills i år är vi tre procent över rekordåret 2016. Prognosen för personbilar 2017 är 375 000.

För transportbilar hade vi den bästa septembermånaden någonsin, en ökning med en procent och den 39:e månaden av de 46 senaste med en ökning. Hitintills i år har vi en ökning med fyra procent över rekordåret 2016 och prognosen för 2017 höjdes i september från 52 000 till 55 000.

Tunga lastbilar hade åter en stark månad i september med en ökning på fyra procent, vilket ackumulerat är sju procent bättre än fjolåret.

Allt tyder på en fortsatt rekordstark bilmarknad resten av året. Personbilar, transportbilar och även tunga lastbilar når troligen alla de högsta registreringssiffrorna någonsin.

Nybilar; Helåret 2016 och prognoserna 2017

2016 blev det bästa året någonsin för personbilar. Ökningen blev 8 procent. 2016 registrerades 372 318 personbilar, vilket är 27 000 fler är 2015 och hela 68 000 fler än 2014. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 22 procent.

Bortsett från 2015 var det tidigare rekordåret 1988 med knappa 344 000. Först på plats 7, 8 och 9, av de 10 bästa personbilsåren, hittar vi registreringsår från 2000-talet (2007, 2011 och 2014) och de ligger alla mellan 304 000 och 307 000. Tillsammans med 2015 är vi nu uppe på en ny nivå som antalsmässigt är ovanlig för 2000-talet.

För 2017 tror vi på ett mycket starkt bilår igen. Prognosen på 360 000 höjdes i början av juni till 375 000. En höjning som är 4,2 % högre än den tidigare prognosen och just över rekordåret 2016.

Även för transportbilar

blev 2016 det bästa året någonsin, med 51 669 registreringar och en ökning för helåret på 15 procent. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 23 procent. För transportbilar hittar vi de 10 bästa åren bland de 11 senaste åren, där det bara är 2009 som saknas. Här ser vi alltså en jämnare volym än för personbilar.

Även för transportbilar tror vi på ett starkt 2017. Prognosen på 52 000 justerades upp i september till 55 000. Vi går helt klart mot ett nytt rekordår för transportbilar.

För tunga lastbilar

blev 2016 det 3:e bästa året någonsin med 5 913 registreringar, en ökning från 2015 med 22 procent. Det senaste toppåret var 2008 med 6 027 bilar och det bästa året var 1989 med 6 133. Fem av de 10 bästa tunga lastbilsåren är från 1900-talet, varav fyra var före 1990. Jämför vi 2016 med 2014 är ökningen hela 26 procent.

Prognosen för 2017 på tunga lastbilar sattes till 5 600 och höjdes av MRF:s styrelse för tunga fordon vid styrelsemötet den 18 maj, till 6 000 enheter. Om årets nya prognos slår in blir 2017 det tredje bästa året någonsin för tunga lastbilar. Ökar registreringarna aningen till kan vi även slå rekordåret 1989.

MRF Prognoser 2017 170922

Begagnade bilar

Begagnatförsäljningen fortsätter lika starkt som i fjol

September och hitintills i år (se även statistikdiagrammen i separat PDF-fil nedan)

Försäljning av begagnade personbilar i Sverige ligger på samma nivåer som rekordåret 2016 (+-0) både för september enskilt så väl som ackumulerat tom september. Ändå hade september i år en arbetsdag mindre än i fjol, vilket motsvarar cirka 5 %.

– Historiskt är det ovanligt att vi vid en högkonjunktur samtidigt har rekordförsäljning både för nya och begagnade bilar utan att MRF-handelns begagnatlager ökar nämnvärt. Men så är det nu och tydligt är vi har en mycket stark bilmarknad samtidigt som handeln arbetar intensivt med den för dem viktiga begagnatförsäljningen.

Lagren för MRF-handeln har ökat med 9 % till 38 000, jämfört med för ett år sedan. Jämför vi lagren per 30 september med samma månad för två år sedan är lagerökningen hela 18 %.

För övrig bilhandel, som i fjol hade samma lagerantal som MRF-handeln, har lagren ökat med 22 %, till 49 500, jämfört med för ett år sedan och på två år har de lagren ökat med hela 55 %.

Övrig bilhandels försäljning har i år ökat med 10 % (i september +7 %) (jämfört med jan-sep 2015 +21 %), samtidigt som MRF-handelns begagnatförsäljning har minskat med 2 % (i september -4 %) (jämfört med jan-sep 2015 -3 %). Samtidigt har privatförsäljningen minskat med 2 % hitintills i år.

– De stora ökningstalen för lagren hos övrig bilhandel är troligen ett tecken på att MRF-handeln säljer vidare fler bilar än tidigare till övrig bilhandel och att MRF-handeln inte aktiverar sig lika mycket i inköp från leasingbolag och bilauktioner som tidigare.

För begagnade bilar upp till fem år har bilhandeln i år ökat sin försäljning med 5 procent, samtidigt som privatförsäljningen varken har någon ökning eller minskning. Av bilhandelns försäljning av bilar upp till fem år står MRF-handeln för 63 procent.

– Vi ser sakta men säkert en långsiktig ökning av bilhandelns andel av begagnatförsäljningen och samtidigt en sakta minskning för privatförsäljningen. Köparen söker naturligtvis trygghet kring bilaffären och hos bilhandeln ges inte bara information om bilens skick, varudeklaration och historik, man får dessutom garanti på bilen och köpet omfattas av konsumentköplagen.

Snittvärdet för en begagnad bil inom MRF-handeln ökade under augusti med 6 procent, jämfört augusti 2016 (denna del av statistiken uppdateras senare under månanden).

Den begagnatbil som bilhandeln sålt mest av hitintills i år är Volvo V70, följt av VW Golf och VW Passat. Därefter följer Volvo V60, Volvo XC60, Audi A4, Volvo V40, Volvo XC70, Kia Ceed och Ford Focus kommer på tionde plats.
Fotnot
Vår statistik baserar sig på begagnade personbilar som säljs till slutkund, privata och företag. Bilar som säljs till bilhandlare och mellan bilhandlare är inte medräknade.

MRF begagnatstatistik per 2016 o 201709 171004

Privatleasade bilar

Privatleasingen minskar i september, men fortsätter på en hög nivå

I september i år ser vi en minskning med cirka 600 privatleasade bilar jämfört med september 2016 och hitintills i år finns en minskning med cirka 200 bilar.

Under september var andelen privatleasade personbilar av de privatregistrerade 28 % vilket är tre procentenheter lägre än september i fjol. Ackumulerat för årets första nio månader var andelen privatleasade bilar 27 %, vilket den också var för samma period 2016.

Samtidigt ligger privatleasingandelen i september fortfarande på samma nivå som för årets första halvår. Sammantaget innebär detta att den populära produkten privatleasing fortsätter på en hög nivå, även om trendbrottet, som jag skriver om här under, har ökat något.

Trendbrott för privatleasing under första halvåret (fler diagram och tabeller finns i bifogad PDF-fil längst ner)

För första halvåret i år ser vi ett trendbrott för privatleasing. Antalet privatleasing som levererats ut har fortsatt på en hög nivå, men den starka ökningen som vi har kunnat se under flera år fortsätter inte längre. Andelen privatleasade personbilar för jan-juni var 27,2 %, jämfört med helåret 2016 där andelen nådde 28,5 %. För 2:a halvåret 2016 var andelen hela 31,9 % och för 1:a halvåret 25,0 %.

Antalet privatleasade personbilar första halvåret i år blev 21 800 att jämföras med 27 700 för 2:a halvåret 2016. För 1:a halvåret 2016 var antalet levererade privatleasade bilar 21 100 och ökningen för de första 6 månader 2017 blev densamma som för hela personbilsmarknaden, nämligen 3 %. Som jämförelse var ökningen för 1:a halvåret 2016 jämfört med 2015 hela 110 %.

Vi ser en fortsatt rekordstark totalmarknad för personbilar där helårsprognosen nyligen skrevs upp till 375 000 bilar, vilket är högre än rekordåret 2016, som slutade på 372 300.

Andelen privatleasing av de totalt registrerade personbilarna blev för jan-juni 11 % mot 13 % för helåret 2016.

– Privatleasingens andel kommer att fortsätta på en hög nivå, men jag tror att den kommer att stabilisera sig kring 30 % det närmaste året. Det positiva mottagandet från kunderna gör att produkten privatleasing är här för att stanna, men att ökningen har avstannat känns nog bra för många i branschen, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.

– Vår prognos är att vi kommer att leverera ut cirka 45 000 privatleasade bilar 2017.

Andelen privatleasing skiljer sig åt mellan bilmärkena

Volkswagen fortsätter att vara marknadsledare på privatleasing, men med en minskad andel, 18 % för jan-juni 2017 (22 % för helåret 2016). Volvo har också minskat sin andel och nådde nu 12 % (15 %). Trea kom uppstickaren Peugeot med hela 11 % (4 %), följt av Renault och Toyota som bägge hade 8 % (8 % & 8 %).

Av Volkswagens alla privatregistrerade bilar bestod 39 % (46 %) av privatleasade bilar medan Volvos andel var 23 % (29 %). Peugeots andel var hela 50 % (25 %) medan Renault hade 48 % (51 %) och Toyota hade 27 % (29 %).

Seat hade den högsta andelen privatleasade bilar av de privatregistrerade med 65 % (78 %) och på andra plats hittar vi Mini som hade 61 % (74 %). Peugeot tog tredje platsen.

Av Volkswagens samtliga sålda bilar 2016 (inklusive till företag) var 14 % (19 %) privatleasade medan Volvo bara hade privatleasat ut 7 % (10 %) av alla sina sålda bilar. För Peugeot blev andelen hela 38 % (18 %). Högst andel här hade Seat med 44 % (57 %).

De tre mest sålda modellerna minskar sin andel från 28 till 20 %

Golf var jan-juni 2017 den populäraste bilmodellen att privatleasa, med en andel på 7,8 % (helåret 2016 10,4 %). Tvåan Polo nådde en andel på 6,9 % (9,1 %). V40 kom på tredje plats med 5,0 % (8,1 %). Tillsammans har de tre modellerna i topp minskat sin andel från 28 % till 20 %. Det snabbast växande bilmärket inom privatleasing under perioden var Peugeot och de har nu med två av sina modeller på topp 10-listan, nämligen 2008 och 208.

Analys av kunderna som privatleasade personbilar jan-juni 2017

Andelen kvinnor är något högre bland de som privatleasar. Åldern är något lägre och andelen förstagångs-”köpare” är något fler. Även bland förstagångs-”köpare” är åldern lägre än hos övriga, men här kan vi se att snittåldern för samtliga 1:a-gångsköpare har ökat sedan 2015, med mellan tre och sex år. Fortfarande är det en bred blandning av åldrar som skaffar sin nya bil privatleasad.

Både ökningar och minskningar av privatleasing under 1:a halvåret, bland länen

12 län hade ökningar av privatleasingen under 1:a halvåret i år och 9 hade minskningar. Flest privatleasade bilar levererades i Västra Götaland med 5 278 bilar (en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period 2016), Stockholms län var knapp tvåa med 5 113 bilar (-3 %) och Skåne blev trea med 3 211 (+26 %). På fjärde plats kom Jönköpings län med 985 (+7 %). De län som har ökat mest i % i år är Jämtland med 28 %, Skåne 26 % och Kronoberg med 24 %. Nästan var annan privatleasad bil levererades i Stockholms och Västergötlands län tillsammans.

Slutanalyser

Privatleasingens kraftiga tillväxt och höga andel de senaste åren beror bland annat på att konsumenterna mer och mer föredrar att betala en månadshyra samtidigt som smidigheten med att slippa sälja sin bil efter tre år för många känns bra. Att låta någon annan garantera restvärdet spelar naturligtvis också in. En trygghet kring vad bilen kostar, tillsammans med att få en miljömässigt sett bra bil och att det är en modern samt säker bil är vad vi hör från många kunder.

De flesta bilmärken har nu skapat bra rutiner kring privatleasing och har också valt att marknadsföra produkten. De som sedan i flera år har haft produkten privatleasing erbjuder den numera för alltfler av sina modeller. Hos vissa bilmärken finns privatleasing för alla deras bilmodeller. Efterfrågan efter bilar är fortsatt mycket stark i Sverige och nu har konsumenterna ännu ett bra alternativ för sitt bilinnehav.

För de som lämnade tillbaka sin privatleasade bil under det senaste halvåret (6 000 konsumenter) valde många att skaffa en ny bil igen. Av de som gjorde det valde 93 % privatleasing igen. Dessa kunder är också mer märkestrogna än nybilsköpare i allmänhet. 71 % valde samma nybilsmärke vilket är 10 procentenheter högre än motsvarande siffra för alla nybilsköpare.

MRF arbetar sedan en tid tillbaka för att ta fram en broschyr ”Att tänka på när du leasar bil”. Arbetet sker tillsammans med många parter på marknaden och broschyren publiceras i slutet av september.

MRF har nyligen presenterat den nya broschyren “Att tänka på när du leasar bil”. Läs mer om den här

Statistiken är framtagen baserad på material från vroom.

MRF – Privatleasing per 1706 170710

Ytterligare statistik finner du här >>>Johan Holmqvist
bilhandelsansvarig MRF
Tel 08-701 63 22
Skicka ett mejl till Johan

Bilhandel

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer

Mycket höga bilvolymer även i september!

Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar september månads nybilsregistreringar.

Läs mer

Nu är Wayke live!

Wayke är nu publikt - Sveriges nya marknadsplats för bilar. En modern, digital plattform för att...

Läs mer
Visa alla