Med anledning av den dom, 20 juni 2017 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har Skatteverket kommit med ny rättslig vägledning för skattskyldighet vid utbetalning av styrelsearvoden.

Domen innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst och kan inte längre faktureras till styrelsemedlems bolag. Några få undantag kan göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag.

När det gäller redan ingångna avtal kan dessa fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFDs dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFDs dom) hos de bolag som betalar ut ersättning för styrelsearbetet.

Enligt skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering även gälla ifråga om socialavgifter.

Tillhör ert bolag de som fakturerat styrelsearvoden läs mer här på skatteverkets hemsida.

 

Juridik

Nya skatteregler för styrelsearvoden

Med anledning av den dom, 20 juni 2017 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har Skatteverket kommit med...

Läs mer

Nya krafter på MRF-kansliet

MRF har förstärkt sin organisation med två nya medarbetare på kansliet. Det är Stockholms Motorbranschförening, numera...

Läs mer

CECRA organiserar om

Den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, trimmar sin verksamhet och inriktning. Man gör det...

Läs mer
Visa alla