Med anledning av den dom, 20 juni 2017 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har Skatteverket kommit med ny rättslig vägledning för skattskyldighet vid utbetalning av styrelsearvoden.

Domen innebär att styrelsearvoden ska beskattas som inkomst av tjänst och kan inte längre faktureras till styrelsemedlems bolag. Några få undantag kan göras för avgränsade uppdrag för specifika insatser i andra företag.

När det gäller redan ingångna avtal kan dessa fortlöpa viss tid utan beskattningskonsekvenser för inkomstbeskattningen. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFDs dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFDs dom) hos de bolag som betalar ut ersättning för styrelsearbetet.

Enligt skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering även gälla ifråga om socialavgifter.

Tillhör ert bolag de som fakturerat styrelsearvoden läs mer här på skatteverkets hemsida.

 

Juridik

Ny penningtvättslag

Den 1 augusti 2017 började den nya penningtvättslagen att gälla. Genom den nya lagen ställs betydligt...

Läs mer

Viktigt med starka ÅFF i Sverige

En starkare lagstiftning till återförsäljarens förmån inom bland annat rätten att sälja till annan bilhandlare har...

Läs mer

Förbered företaget inför ny datalag

I maj nästa år kommer en helt ny och skärpt dataskyddsförordning, GDPR, som ersätter dagens PuL.

Läs mer
Visa alla