Jobba i en framtidsbransch - MRF

Jobba i en framtidsbransch

Bilbranschen förändras ständigt. Vår bransch upplever nu de största förändringarna på decennier. Digitaliseringen driver förändringar och ny kompetens behövs. Elektrifieringen påverkar bilhandel och verkstäder. MRF tar nu steget för att möta omvärlden och driva våra medlemmars utmaningar framåt. Vill du vara med?

Vi vet att branschen kommer att behöva omkring 6 000 nya medarbetare inom de närmaste åren, inte minst inom el och data. Vill du ha ett stimulerande framtidsyrke så är vår bransch definitivt något att titta närmare på. Därför är också kompetens- och rekryteringsfrågan ett av MRFs främsta fokusområden.


Vid frågor kontakta


Mathias Haag, regionansvarig skola
Skicka ett mejl till Mathias

Så här stödjer vi branschens nyrekrytering

 • Deltar lokalt i programråd kopplade till Fordonsgymnasier.
 • Driver kvalitetsutveckling inom skolan, lokalt men även centralt via nära samarbete med MAF inom ramen för Motorbranschcollege. 
 • Informerar om arbetsmöjligheter och lyfter fram vår bransch som en framtidsbransch tillsammans med Mobility Sweden och MAF.
 • Stödjer lokala initiativ med skolor gällande material, kompetensutveckling och praktikplatser tillsammans med Mobility Sweden och MAF.
 • Medverkar i Yrkeshögskolor inom vår bransch.
 • Samarbetar med lokala arbetsförmedlingen tillsammans med MAF.
 • Tar initiativ som tillvaratar kompetens som kommer via flyktingströmmar och påskyndar integrationen.
 • Fortsätter ta fram utbildningar och event som branschen efterfrågar och som inte finns hos generalagenter eller kedjeled.
 • Lyfter fram och redovisar lokala, bra initiativ inom området ”Skola och rekrytering” via våra informationskanaler.
 • Informerar om branschyrken och annonserar ut lediga tjänster på vår hemsida.
 • Fortsätter söka breda samarbeten med andra aktörer för att tillsammans hitta områden som lyfter fram vår bransch som en framtidsbransch.