Arbeta i bilbranschen

Dags att göra karriär

Ser du bilbranschens yrkeskår framför dig som smutsiga mekaniker eller opålitliga säljare? Då är det dags att ändra uppfattning.

Vår bransch representerar idag en seriös, teknikdriven och modern arbetsmiljö – både hos återförsäljare och verkstäder.

Faktum är att den svenska fordonsparken hela tiden ökar. Industrins alla tekniska innovationer är vår stora utmaning – och din möjlighet! Vi vet att branschen kommer att behöva omkring 5 000 nya medarbetare inom de närmaste åren, inte minst inom el och data. Vill du ha ett stimulerande framtidsyrke så är vår bransch definitivt något att titta närmare på.

Därför är också utbildnings- och rekryteringsfrågan ett av MRFs främsta fokusområden.

Besök vår sida Få framtiden att rulla – blifordonstekniker.se

Dela via mail

Så här stödjer vi branschens nyrekrytering

 • Deltar lokalt i programråd kopplade till Fordonsgymnasier.
 • Driver kvalitetsutveckling inom skolan, lokalt men även centralt via nära samarbete med MAF inom ramen för Motorbransch college.
 • Informerar om arbetsmöjligheter och lyfter fram vår bransch som en framtidsbransch tillsammans med Bil Sweden och MAF.
 • Stödjer lokala initiativ med skolor gällande material, kompetensutveckling och praktikplatser tillsammans med BIL och MAF.
 • Medverkar i Yrkeshögskolor inom vår bransch.
 • Samarbetar med lokala arbetsförmedlingen tillsammans med MAF.
 • Tar initiativ som tillvaratar kompetens som kommer via flyktingströmmar och påskyndar integrationen.
 • Fortsätter ta fram utbildningar och event som branschen efterfrågar och som inte finns hos generalagenter eller kedjeled.
 • Lyfter fram och redovisar lokala, bra initiativ inom området ”Skola och rekrytering” via våra informationskanaler.
 • Informerar om branschyrken och annonserar ut lediga tjänster på vår hemsida.
 • Fortsätter söka breda samarbeten med andra aktörer för att tillsammans hitta områden som lyfter fram vår bransch som en framtidsbransch.