Samarbeten
MRF har ett omfattande samarbete med andra aktörer i branschen. Det kan handla om nationella såväl som internationella. Det kan också handla om att ta reda på hur samarbetet fungerar mellan våra medlemmar och generalagenterna, i form av GA-enkäten.

Våra internationella samarbeten sker dels inom Norden, dels globalt. I Norden har vi ett fortlöpande utbyte med våra systerorganisationer och på det globala planet har vi samarbeten med de viktiga aktörerna i branschen.

Inom Sverige har vi också ett omfattande samarbete med andra organisationer, såväl bransch- som bilorganisationer.

GA-enkäten mäter samarbetesklimatet mellan medlemsföretagen och generalagenterna – en mycket populär undersökning som MRF har genomfört i mer än 20 år.

Läs mer om våra samarbeten:

Våra senaste nyheter

Stora nyheter i MRF VIM

MRF har tecknat avtal med Iteam Solutions AB om att ta över driften och utvecklingen av...

Läs mer

Film – Riktlinjer för skadeverkstäder

Branschen och en majoritet av försäkringsbolagen har ställt sig bakom de kvalitetssäkrande riktlinjerna för skadereparationer av...

Läs mer

Oklart om helrenoverade motorer

Problembilden kring helrenovering av nyare, mindre personbilsmotorer är betydligt mer komplicerad än vad som tidigare förutspåtts...

Läs mer

Nuläget på bilmarknaden

Varje månad kommenterar Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF, utvecklingen på bilmarknaden. Här hittar du kommentarer och...

Läs mer
Visa alla