Samarbeten

MRF är större än MRF

MRF har ett omfattande samarbete med andra aktörer i branschen. Det kan handla om nationella såväl som internationella. Det kan också handla om att ta reda på hur samarbetet fungerar mellan våra medlemmar och generalagenterna, i form av GA-enkäten.

Våra internationella samarbeten sker dels inom Norden, dels globalt. I Norden har vi ett fortlöpande utbyte med våra systerorganisationer och på det globala planet har vi samarbeten med de viktiga aktörerna i branschen.

Inom Sverige har vi också ett omfattande samarbete med andra organisationer, såväl bransch- som bilorganisationer.

GA-enkäten mäter samarbetesklimatet mellan medlemsföretagen och generalagenterna – en mycket populär undersökning som MRF har genomfört i mer än 20 år.

Läs mer om våra samarbeten:

Våra senaste nyheter

Begagnatmarknaden – juni 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnathandeln för juni 2021.

Läs mer

Begagnatmarknaden – maj 2021

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar begagnathandeln för maj 2021.

Läs mer

Nyreg juni 2021 – På väg ut ur Corona

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF, kommenterar registreringssiffrorna för juni månad.

Läs mer

I väntan på el till bilanläggningen

Behovet av att kunna ladda elfordon vid anläggningen ökar samtidigt som kraven från huvudmännen blir allt...

Läs mer
Visa alla