Bärgarna
MRFs och Assistancekårens verksamheter har sina största beröringspunkter på det lokala planet där det handlar om att lokala bärgningsföretag och MRFs medlemmar är delar i ett affärsflöde men också en trygghetskedja för kunder.
Samarbete mellan MRF och Assistancekåren

Våra största och tydligaste samarbetsområdena är att lokalt diskutera hur processer och flöden kan optimeras för bättre affärsinnehåll och kundnytta. Denna dialog har funnits under lång tid mellan våra olika organisationer. Vi kommer att vidareutveckla kontakten mellan Assistancekårens regionansvariga och MRFs distriktschefer för att hitta tillfällen för regelbundna samtal och dialog.

I övrigt finns på förbund- /företagsnivå en mycket lång historia av samarbete som skall fortsätta att vårdas och utvecklas. För närvarande finns inom myndighetsutövning och opinion samsyn inom flera områden såsom bl a bränsleskatter, arbete på väg och besiktning för att nämna några som gör att vi kan ställa oss bakom varandras utspel och kroka arm för att tillsammans bli starkare.

Senaste nytt

Maxad bärgarmässa och konferens

Förra året flyttade Assistancekåren/MRF-Bärgarnas förening sitt årsmöte och bärgningskonferens med tillhörande bärgningsmässa till InfraCity i Upplands-Väsby....

Läs mer

Bro visar fem nya bärgare på mässan

Bro Bärgningsbyggen är en av utställarna på Assistancekårens bärgningsmässa i anslutning till Assistancekårens/MRF-bärgarnas årsmöte och konferens...

Läs mer

Ännu en rotatorbärgare i Sverige

Rotatorbärgare är bärgningsbranschen egen Godzilla. Nu satsar även Marcus ”Macke” Djerwingbrant, ägare till de tre bärgningsstationerna...

Läs mer

Flera utställare klara till bärgarmässan

Nu börjar det att dra ihop sig! 2-3 juni har Assistancekåren/MRF-Bärgarnas förening konferens och årsmöte på...

Läs mer
Visa alla