Bärgarna
MRFs och Assistancekårens verksamheter har sina största beröringspunkter på det lokala planet där det handlar om att lokala bärgningsföretag och MRFs medlemmar är delar i ett affärsflöde men också en trygghetskedja för kunder.
Samarbete mellan MRF och Assistancekåren

Våra största och tydligaste samarbetsområdena är att lokalt diskutera hur processer och flöden kan optimeras för bättre affärsinnehåll och kundnytta. Denna dialog har funnits under lång tid mellan våra olika organisationer. Vi kommer att vidareutveckla kontakten mellan Assistancekårens regionansvariga och MRFs distriktschefer för att hitta tillfällen för regelbundna samtal och dialog.

I övrigt finns på förbund- /företagsnivå en mycket lång historia av samarbete som skall fortsätta att vårdas och utvecklas. För närvarande finns inom myndighetsutövning och opinion samsyn inom flera områden såsom bl a bränsleskatter, arbete på väg och besiktning för att nämna några som gör att vi kan ställa oss bakom varandras utspel och kroka arm för att tillsammans bli starkare.

Senaste nytt

25 år med Assistancekåren!

I nästan 30 år har Lars Gunnar Johansson varit ordförande för Assistancekåren. I anslutning till den...

Läs mer

Bärgarmöte om el- och hybridfordon

MRF och Bil Sweden hade bjudit in Bärgare till ett möte för att diskutera hanteringen av...

Läs mer

”Kåren” rullar in på Elmia

Nästan vanan trogen ställer Assistancekåren ut på Elmia Lastbil. Denna gång arrangeras nordens största transportfordonsmässa 22-25...

Läs mer

Bra bild av bärgarens vardag

De båda bärgarserierna ”Vägens hjältar” och ”Frusna vägar” är fin bärgningspropaganda samtidigt som de båda visar...

Läs mer
Visa alla