Våra styrelser

Våra styrelser

Här hittar du information om alla styrelser och deras ordinarie ledamöter.

MRF har en rad olika styrelser. Genomgående gäller att det är representanter för medlemsföretagen som ingår i styrelserna. Högsta styrelse är förbundsstyrelsen. Därutöver finns styrelser för de olika sektionerna, samt distriktsstyrelser.

Förbundsstyrelsen

Bilhandelsstyrelsen

Verkstadsstyrelsen

Lack- och skadestyrelsen

Styrelsen Tunga Fordon

Valberedning