En kraft i branschen. Då som nu. - MRF

En kraft i branschen. Då som nu.

Historien om MRF började redan 1931 då Bilverkstädernas Riksförbund bildades till följd av att fordonstillverkningen effektiviserades och gjorde bilen mer tillgänglig. Det dröjde bara åtta år innan bilhandeln också organiserade sig i Sveriges Automobilhandlarförbund. 1960 slogs de båda samman och blev MRF – Motorbranschens Riksförbund. Allt sedan starten har vi funnits med och påverkat branschens utveckling. Här ser du ett axplock av händelser ur vår historia.

1940-talet
Bensinskatten halveras från 80 till 40 öre litern.

1950-talet
Kamp mot införandet av accis (en omsättningsskatt på motorfordon) vilket ger 5 mkr i återbäring.

1960-talet
MRF-företagen inför kundskydd.

1930-talet
Verkstädernas retentionsrätt säkrades (det vill säga rätt att kvarhålla egendom som säkerhet tills en skuld är betald).

1970-talet
Energikommissionens betänkande stoppas.

1980-talet
Opinionsarbete med bilindustrin.

1990-talet
Accisen avskaffas.
Stopp för STORK och KomKom.
Körkortskampanj.

2000-talet
Stopp för kraftiga bränsleskattehöjningar.
Miljöbilspremie på 10 000 kr införs.
Bensinskatteuppror.

2010-talet
Varumumärkeskampanj
Nytt gruppundantag

1931
Bilverkstädernas Riksförbund.

1939
Sveriges Automobilhandlar-
förbund.

1960
Motorbranschens Riksförbund (MRF) bildas.