Det här står MRF för - MRF

Det här står MRF för

Det MRF står för kan beskrivas i många ord. Men det kan också sammanfattas med dessa tre: För bilbranschens bästa.

Vår vision

MRF – Sveriges branschorganisation för hållbar mobilitet på väg

Vår verksamhetsidé

MRF som oberoende organisation ska genom sammanhållning och påverkan ge bilbranschen bästa möjliga förutsättningar. Detta ska ske genom att stödja medlemsföretagens behov av information, kompetensutveckling, rådgivning, opinionsbildning och lobbying.

Våra grundvärderingar

Verksamheten bygger på god affärssed, MRFs etiska regler innehållande ekonomisk-, social- och miljömässig hållbarhet för branschens trovärdighet.

MRFs etiska regler

 • Vi följer alla lagar och har varudeklaration på alla begagnade bilar.
 • Vi erbjuder våra kunder skriftligt kostnadsförslag på varje serviceuppdrag som utförs av oss.
 • Vid behov förklarar vi reparationsdebiteringar för våra kunder.
 • Vi reder ut missförstånd med snabbhet och på ett omsorgsfullt sätt.
 • Vi ser till att kunnig och tränad personal finns på alla avdelningar i företaget för att säkerställa
  effektiv kvalitet i kundservice.
 • Vi möter våra kunders krav på ett kunnigt och professionellt sätt.
 • Vi annonserar våra produkter på ett sakligt och informativt sätt.
 • Vi skriver ner våra löften och håller dem.
 • Vi betalar skatter och avgifter.