MRFs verksamhet 2020

Utmanande år med många anpassningar


Inom bilhandel och tunga fordon jobbar vi ständigt med att förbättra villkoren och förutsättningarna för våra medlemsföretag. 2020 blev ett år där mycket fick förändras och anpassas på grund av den pandemi som drog över världen.

 


Personbilar och Tunga fordon

Marknaden

Nybilsförsäljning
Det registrerades 292 024 nya personbilar under 2020, ca 20% mindre än 2019 men under rådande situation ett bra resultat många andra marknader tappade upp mot det dubbla. Störst i år blev åter Volvo, följd av Volkswagen och med Kia på tredje plats, dvs samma spelare som året innan. Därefter följde i nämnd ordning Toyota, Mercedes Benz, Audi, BMW, Skoda, Peugeot och SEAT.

Lätta lastbilar
För lätta lastbilar kan man inte se 2020 som något annat än ett bedrövligt år, endast 31 015 fordon registrerades. För även om 2019 var ett mycket bra år så kan inte raset på -42,4% ses som något annat än dåligt.
Orsaken får nog stavas bonus-malus som gjort att de lätta lastbilarna i flera fall har en dyrare fordonsskatt än en tunga lastbil. Första platsen i denna kategori fortsätter Volkswagen att hålla hårt i, följd av Ford och Mercedes Benz.

Tunga lastbilar (>16 ton)
För tunga lastbilar fick vi se en nedgång i registreringar som kan knytas till tillverkarnas nedstängning av produktionen, därefter gjorde allt för att hämta hem efterfrågan men de hann bara registrera 4960 tunga lastbilar, -25,4% mot 2019. Efter tätbytet 2019 då Scania tog första platsen har de kämpat för att behålla den vilket lyckades även om Volvo knappade in på försprånget. Mercedes-Benz håller sin tredjeplats i ”ingenmansland”, långt efter de två dominerande men också långt före övriga leverantörer.

 


Digital begagnatkonferens

BegBil-20

Den femte begagnatkonferensen blev en konferens som inte liknande de tidigare på något sätt. BegBil2020 fick genomföras som ett digitalt event.
Utifrån förutsättningarna får konferensen ses som en framgång med 211 betalande deltagare, antalet unika uppkopplingar var dock betydligt flera. Konferensen spelades in med professionell teknik och personal från MRFs studio och bland föreläsarna fanns både inköpa föreläsare och branschföreträdare plus en inspelad intervju med Andreas Edvardsen från Norge som berättade om erfarenheterna med en mogen elbilsmarknad. Läs om konferensen här

 


Begagnatkonferens

Tunga BegBil-20

I år genomfördes den andra BegBilskonferensen för Tunga fordon, i år valde vi att förlägga den till Training Partner BIG vid Arlanda Stad. En dag fylld med intressanta föreläsningar för en bättre begagnataffär. Föreläsningarna handlade om omvärldsanalys, miljökrav, bränsleutveckling, statistik begagnade tunga fordon och mycket annat. En välbehövd satsning som ett av stegen för ökad verksamhet inom MRF för Tunga Fordon. Läs mer om programmet här

 

Bilhandel och Tunga fordon

GA-enkäten

Även i år genomfördes vår viktiga temperaturmätare på samarbetet mellan generalagenterna/importörerna och deras återförsäljare, nu för 24:e gången för personbilar. Med anledning av rådande situation genomfördes presentationen digitalt från MRF. Sändningen blev en tydlig vägvisare av hur mycket av verksamheten som under året skulle få genomföras digitalt. På plats för att ta emot priser var därför endast Filip Frennby, Isuzu Sverige, Jens Tittel Mercedes-Benz Trucks Sweden och Emmanuel Bret, BMW Sverige. Mycket glädjande kunde vi konstatera en generell uppgång i betygen på samarbetet, uppgången var så markant att Mazda som var vinnare 2019 och som erhöll samma sammanvägda betyg 2020 endast placerade sig som nummer 6 med det betyget. Fem märken hade alltså lyckats passera Mazda och vinnare 2020 blev Isuzu följd av BMW och Subaru, BMW blev tillika årets raket med största förbättring.
På tunga sidan tog åter Mercedes-Benz Lastbilar hem segern. Läs mer här

 


Samarbete mellan MRF och Willis

MRF Plus-garanti

Arbetet med MRF Plus-garantin, som är ett komplement till den vanliga MRF-Garantin, har fortsatt under året. Skillnaden för kunden är att bl a att MRF Plus-garantin sträcker sig över längre tid och att det inte finns något tak på hur mycket försäkringen täcker. MRF Plus-garantin är ett samarbete mellan MRF och Willis Towers Watson Sweden AB (WTW). Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring och lösningen administreras av Willis Towers Watson Sweden AB. MRF Plus-garantin tecknas i MRF Online. Under året har MRF och Willis genomfört ett antal webbinarium via Teams för att berätta om nya garantin.


Bilhandelsstyrelsen

Styrelsen har haft ett intensivt mötesår då de valde att under pandemins inledning ha avstämning varannan vecka för att gemensamt få respektive leverantör att anpassa sina krav till de förändrade förutsättningar som pandemin gav. Ett ordinarie styrelsemöte och fyra styrelsemöten via Teams samt tre extra (Coronamöten) har genomförts under året.

Framtidens bilhandel har fortsatt varit den framträdande frågan där studier av den amerikanska och europeiska marknadernas utveckling har studerats och en första effekt av Mercedes Benz agentsystem har diskuterats. Efter att Bilhandelsstyrelsen identifierat ett behov av kompetens kring digitalisering för ÅF har MRF:s bilhandelsansvarige samt en representant ur styrelsen deltagit på utbildningen Digital Transformation för ledare som arrangeras av Stockholm School of Economics, f.d. IFL, en del av Handelshögskolan.

Styrelsen Tunga fordon

Styrelsen för tunga fordon genomfört fyra möten. Delar av styrelsen för Tunga Fordon har även varit involverade i MRF strategiska arbete för framtiden, MRF 2.0. Ett fokusområde för styrelsen är att öka verksamheten inom Tunga Fordon där aktiviteter i de föreslagna regionerna är prioriterat. Utvecklingen mot mer miljövänlig drift av Tunga fordon har varit ett ämne som diskuterats vid flertalet tillfällen där olika initiativ varit uppe till dialog för besök. En ny medlem har tillkommit under året vilket medför att ett nytt märke inom tunga tillkommit hos MRF. Cordestam Maskin AB är sedan sommaren 2020 medlem i MRF, de är importör och återförsäljare i Sverige av tjeckiska Tarta och marknadsför i huvudsak Tatra Phoenix 8×8 som är en 34T terränglastbil som främst konkurrerar med dumprar.