MRFs verksamhet 2020

Juridisk rådgivning i många kanaler


MRF har under året hjälpt ett stort antal medlemsföretag med juridisk rådgivning via telefon, mejl och på möten. Rådgivningen sker både i förebyggande syfte och i pågående tvister. I tidningen Motorbranschen finns en stående expertspalt, där svar under året lämnats på aktuella juridiska frågor i branschen. Med anledning av pandemins utbredning togs även särskilda FAQs fram som publicerats på MRFs hemsida.


Juridikkurser

Utbildning & kurser

MRF:s jurist har under året hållit mer än 40 kurser i verkstads- och bilhandelsjuridik, både gällande personbilar och tunga fordon. På grund av pandemin så har kurserna sedan mars genomförts uteslutande på distans via videolänk. En del av kurserna har skett i MRFs regi och andra har varit företagsanpassade kurser. Deltagandet på kurserna har, trots rådande omständigheter, varit högre än normalt. MRF har även arrangerat och deltagit i ett antal seminarier om distansförsäljning.

 


Nyheter i MRF Online

Blanketter och mallar

Under mars månad utvecklade vi – i samråd med Konsumentverket – särskilda villkor för distansförsäljning. Blanketten finns nu under MRF Online . Under året har vi jobbat fram flera juridiska mallar för notering i arbetsordrar (garantiarbeten, felsökningar, provisoriska reparationer). Mallarna publicerades på MRF Online i juni 2020. MRF har i slutet av året, i samarbete med Finansbolagens förening, tagit fram en beställningsblankett med villkor vid privatleasing. Blanketten har lanserats i MRF Online.

Under året har vi jobbat fram flera juridiska mallar för notering i arbetsordrar (garantiarbeten, felsökningar, provisoriska reparationer). Finns i MRF Online.

 


Fråga experter

Rådgivning

Våra experter svarar på frågor om allt från gruppundantaget och allmän biljuridik till praktiska verkstads- och bilhandelsfrågor och tekniska föreskrifter. Fem av dessa är ledamöter i ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Företag som är medlem i MRF kan maila eller ringa till våra experter!

 


Samarbeten

Myndighetskontakter

MRF har kontinuerligt kontakt med Konkurrensverket, Konsumentverket och Länsstyrelserna.

 


60 möten

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

MRFs jurist har det övergripande ansvaret för att MRFs ledamöter i ARN är väl insatta i konsumentjuridiska frågor och att principiellt viktiga frågor uppmärksammas och hanteras på ett enhetligt sätt. Nämndens motoravdelning har haft drygt 60 möten under året och behandlat mer än 1 800 ärenden rörande bilhandel och verkstäder. Statistiken visar att MRFs medlemsföretag, genom goda kunskaper om gällande rätt, klarar sig betydligt bättre i ARN än övriga bilföretag i branschen.