MRFs verksamhet 2020

Kampanj för att lyfta fram MRF-företag


Kampanjer i sociala medier har rullat två gånger under året för att lyfta värdet av att vända sig till ett MRF-företag för sina fordonsköp och verkstadsbesök. Annonserna har gått på Facebook och Youtube. Vår målsättning var att via rörliga annonser och video-visningar få fler besökare till mrf.se och vidare till MRF-medlemmarna samt att stärka MRFs varumärke.

 


Facebook och Youtube

Kampanj i sociala kanaler

Målsättningen med kampanjen var att driva trafik till MRF-medlemmarna och skapa kännedom om varumärket MRF samt uppmana konsumenter att en MRF-ansluten handlare eller verkstad. Via sex korta filmer informerar MRF om den trygghet och andra fördelar som man får genom att vända sig till en MRF-medlem. Målgruppen var småbarns- och tonårsfamiljer. Det är tydligt att Youtube är effektivt för att väcka intresse och driva video-visningar. Två kampanjer gick under året, en i början av året och en på hösten. som uppmanar konsumenter att anlita dig som är MRF-ansluten handlare eller verkstad.

 


Navet i kommunikationen

Webbplatsen – mrf.se

Antalet besökare till vår webbplats mrf.se ökar ständigt. Under året har vi utvecklat webbplatsen ytterligare och innehållet har paketerats smartare för att besökaren snabbt ska hitta rätt. Vår webbplats är navet i vår kommunikation ut till våra medlemsföretag, kunder och samarbetspartners. I genomsnitt har vi ca 24 000 besök per månad. Vi fortsätter satsa på att berätta om MRFs alla aktiviteter genom att publicera mera rörligt på vår webbplats.

 


Annonser och kampanjer

Välj trygghet

Uppdatering av kommunikationen för annonser i print, sociala medier och på vår webbplats.

 


Förbättra synligheten

Ett starkt varumärke

MRF är ett starkt varumärke med hög igenkänning som står för trygghet och seriositet. Tusentals konsumenter söker varje månad på mrf.se efter information om vilka företag som är medlemmar och vilka garantier som gäller. MRF arbetar ständigt med att förbättra synligheten av MRFs varumärke ute hos medlemsföretagen, i digitala kanaler samt i övrig marknadsföring.

 


Prenumerera du också

Nyhetsbrev

Via våra nya uppdaterade nyhetsbrev kommunicerar vi med våra MRF-företag, kunder och samarbetspartners flera gånger i månaden. Vi skickar även särskilt riktad information till verkstäderna och bilhandeln för att kommunicera med medarbetarna på företagen.

 


Förbättra synligheten

Sociala medier

MRF finns med egna sidor på facebook, linkedin, twitter och instagram som ytterligare ett sätt att sprida kunskap om våra verksamhet och aktiviteter. I början av året startade vi upp linkedin där vi löpande kommunicerar aktiviteter. Följ oss!

 


Långa kampanjfilmen som kan läggas upp på hemsida