MRFs verksamhet 2020

Upp och ner på servicemarknaden


Inom servicemarknaden arbetar MRF ständigt med att höja kvaliteten på verkstäderna. Vi jobbar också för en god lönsamhet hos våra företag.

År 2020 började annorlunda med Coronapandemin. Många blev oroliga över sitt företag och vart arbetsuppdragen skulle ta vägen på servicemarknad.
MRF var agila med att gå ut med tips och råd till verkstäderna, det bestod mestadels av hur verkstäderna skulle hantera inlämnade bilar, erbjuda hämta/lämna service, nyckelpåsar och skydd för konsumenten i allmänhet.

Konsumenterna uteblev inte i någon större mängd på bilverkstäderna, i stället lämnades bilar in för reparationer på tidigare anmärkningar. Vi fick känslan av att konsumenten prioriterade bilens funktion ifall någon ”kris” skulle uppstå. En stor del av verkstäderna ökade sin omsättning 2020 mot 2019, undantaget var i Stockholms län som backade något.

 


Servicemarknad

Lönsamhet

Allt fler tillverkare erbjuder en fossilfri bilflotta tillsammans med plugg in- och laddbilar. På servicemarknad kommer detta såklart bli synbart inom en snar framtid i form av kortare bokningstider på verkstäderna. Som vi skrev förra året så kommer även agentavtalen och privatleasingen att påverka servicemarknad.

Verkstäderna måste lära sig att snabbt läsa av marknaden för att kunna anpassa sin verksamhet, så att den passar för det nya bilägande. Frågan kvarstår dock, vad ska en bilverkstad leva på i framtiden? Alla kommer inte att kunna leva på småservicar, däckhotell och rutbyten. Något mer måste till. Helheten kring bilägandet och omhändertagandet kommer i de flesta fall landa på verkstaden. De som då inte redan är förberedda på olika inlämningstider, korta ledtider, god kundvård och en bra prisbild kommer att ha en uppförsbacke. För att finansiera detta måste reservdelsersättningen tillbaka till en lönsam nivå, timdebiteringen måste höjas i samma takt som lönerna etc.

 


Statistik

Vår bransch

Resultaten baseras på inlämnade årsredovisningar från aktiebolag som omsätter mer än 500 000 SEK och har mer än 0 anställda. Mätverktygen är något trubbiga på grund av att företagen redovisar själva sina SNI-koder (Svenskt näringslivs index) till Bolagsverket. Till exempel entreprenadfirmor, transportföretag och övriga lägger gärna till en SNI kod för att täcka upp sin verksamhets bredd.

Antalet verkstäder
MRFs senaste mätning från 2020 visade:

SNI kod Bransch Antal Anställda
45201 Reparationer, personbil, buss och LV
Antal 3 104 Anställda 15 276

45202 Skade reparationer, lack och plast
Antal 609 Anställda 3 759

45204 Däckverkstäder
Antal 533 Anställda 3 600

Totalt
Antal 4 246 Anställda 22 635

 


710 godkända verkstäder

Godkänd Bilverkstad

GBV rullar på i hyggligt tempo, per 2020-12-31 var 710 verkstäder godkända, vi anar att det kommer att plana ut i takt med att de flesta allbilsverkstäder är anslutna, en del av de stora som VGS och deras samarbetspartners är anslutna genom en enkel lösning på årlig kontroll av GBV, som kan utföras ihop med deras egen revision. Tyvärr har vi inte fått med oss några större volymer från andra märken. Rådet inom GBV fokuserar nu på att få Sveriges kommuner att ta med GBV som krav i deras upphandlingar. Kommunerna tycker att det är en bra idé.

Rådet sammanträder fortfarande varje kvartal sedan början av 2018. På dessa möten behandlas frågor som kommer både från verkstäder och kontrollföretagen, frågor som bör behandlas i nämnden. Hemsidan är uppdaterad och designas r av företaget Melbin. På sikt kommer även skadeverkstäderna att ligga på samma hemsida.

Konsumentverket får kontinuerligt information om arbetet och antalet verkstäder som har anslutit sig till GBV. I dagsläget är de nöjda med antalet anslutna verkstäder och fortsätter att länka till GBVs hemsida via kov.se.

 


Seminarieprogram & lackkonferens

Automässan 2020

MRF var medarrangör till Automässan som gick av stapeln på Svenska mässan i Göteborg 18-21 januari 2020. Vi fanns på plats med stort seminarieprogram och i egen monter under samtliga dagar. 1 800 elever och lärare besökte våra introduktionsträffar som vi arrangerade i samarbete med Transportföretagen. I anslutning till Automässan arrangerades också MRFs plast-, lack- och skadekonferens. Se seminarieprogrammet här

 

För medlemmarna

Arbetsgivarhandbok

Under våren 2021 kommer handboken att färdigställas efter att MAF, IF Metall, Ledarna och Unionen har kommenterat innehållet i boken. Tanken är fortfarande att den ska vara ett litet häfte för att ha kännedom om arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar.

 


Certifierade skolor

Motorbranschcollege

Intresset för fordonsprogrammet har ökat i jämn takt och antalet gymnasieskolor som har anslutit sig till MBC per januari 2021 är 23. Ytterligare 31 skolor arbetar med MBC-certifieringen, totalt har 54 skolor visat intresse av MBC. MRF och MBC-gruppen träffas regelbundet för avstämning.

 

Digital fordonsutbildning

Tech Academy

Denna digitala fordonsutbildning är mycket uppskattad, speciellt bland landets fordonlärare och elever på gymnasieskolan. Under våren 2020 erbjöd vi gratislicenser till skolornas elever för att underlätta i samband med all onlineundervisning som infördes. 2020 tillkom två nya moduler, skadereparationer och lackteknik.


MRFs medlemskap i AECDR

AECDR – Alliance of European Car Dealers and Repairers, är en europeisk samarbetsorganisation där nationella organisationer, däribland MRF, inom bilhandel och verkstad är representerade. AECDR grundades 2019 och har sina medlemmar i 12 europeiska länder. AECDR är vår kontaktväg gentemot EU-parlamentet och kommissionen.