Vi gör vår röst hörd.
Innan riksdagen röstar.

Att arbeta med opinion och påverkan är MRF:s grunduppgift. Vi för samtal med politiker och myndigheter som den enskilde medlemmen inte kan.

Vi engagerar oss i frågor som dels påverkar branschen, dels frågor som påverkar slutkunden. Ibland gör vi även mer publika kampanjer för att informera väljarna om olika frågor som vi tycker är viktiga att ta ställning för eller emot. Om riksdagen försvårar för bilägandet finns snart ingen bransch. Det tänker vi inte tillåta.