Vi gör din röst hörd – MRF tycker

Vi gör din röst hörd – MRF tycker

Vår bransch påverkas dagligen av beslut som du inte är med och fattar. Hur klimatfrågan och teknikutvecklingen ställer nya krav, hur bilismen och drivmedel beskattas, hur infrastrukturen får eller inte får se ut. Det är bara ett fåtal exempel. En av MRFs viktigaste uppgifter är att vara där för din räkning och driva opinion. Vi har sammanställt de viktigaste frågorna som vi driver opinion kring i ”MRF tycker”.

Läs MRF tycker som pdf här

Bilen symboliserar personlig frihet. Något som vi värdesätter allt högre. Det speglas till exempel av att antalet bilar på våra vägar har ökat under det senaste året. Tack vare elektrifieringen samt ökad andel biodrivmedel minskar utsläppen från nya personbilar stort. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året – en siffra som ökar varje månad. Bilbranschen idag välkomnar satsningar på en fossilfri mobilitet. Vi ser att i framtiden går hållbarhet och bilkörning hand i hand. 

MRF vill lyfta fram vikten av att tänka, och agera, långsiktigt. Det gagnar ingen att ändra förutsättningarna för branschen och konsumenterna lite godtyckligt då och då. Även staten skulle tjäna påen långsiktig tanke kring skatteintäkter för att underlätta för en fossilfri framtid. 

  • Ekonomiska styrmedel som ger företag och konsumenter bättre möjligheter att välja fossilfria fordon.
  • En kraftig, pålitlig och snabb utveckling av laddinfrastrukturen i Sverige.
  • En politik och samhällsdebatt som genomsyras av förståelsen för bilens betydelse för både individen och företagandet men även samhället som helhet, där långsiktighet prioriteras framför populistiska beslut.

Människor måste kunna äga och köra bil för att klara sitt livspussel. Det måste helt enkelt skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar omställning både för privatbilister och en fungerande transportsektor. En uppmaning till alla politiker och andra makthavare; se till att ni kan övertyga oss “vanliga människor” att alla politiskt färgade pålagor på bilar och dess förare har en mening och ger resultat.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders

Dela via mail

opinion

MRFs enkät 2023

Motorbranschen är inne i en stor förändringsresa. Allt från försäljningskanaler, hur ofta vi servar våra fordon...

Läs mer

Bilbranschen just nu – om läget och trenderna

Anders Östberg och Tommy Letzén om läget och trenderna i branschen. Välkommen att lyssna in!

Läs mer

Bilbranschen just nu – prisjusteringar och nya leveransvillkor

Tommy Letzén och David Norrbohm om prisjusteringar och de nya leveransvillkoren för personbilar. Lyssna in här

Läs mer

Bilbranschen just nu – slopad klimatbonus

Tommy Letzén och David Norrbohm om den slopade klimatbonusen på bilar. Slopandet av klimatbonusen gäller de...

Läs mer
Visa alla