Vi gör din röst hörd - MRF tycker - MRF

Vi gör din röst hörd – MRF tycker

Vår bransch påverkas dagligen av beslut som du inte är med och fattar. Hur klimatfrågan och teknikutvecklingen ställer nya krav, hur bilismen och drivmedel beskattas, hur infrastrukturen får eller inte får se ut. Det är bara ett fåtal exempel. En av MRFs viktigaste uppgifter är att vara där för din räkning och driva opinion. Vi har sammanställt de viktigaste frågorna som vi driver opinion kring i ”MRF tycker”.

Läs MRF tycker som pdf här

Bilen symboliserar personlig frihet. Något som vi värdesätter allt högre. Det speglas till exempel av att antalet bilar på våra vägar har ökat under det senaste året. Tack vare elektrifieringen samt ökad andel biodrivmedel minskar utsläppen från nya personbilar stort. Nära varannan nyregistrerad personbil var laddbar förra året – en siffra som ökar varje månad. Bilbranschen idag välkomnar satsningar på en fossilfri mobilitet. Vi ser att i framtiden går hållbarhet och bilkörning hand i hand. 

MRF vill lyfta fram vikten av att tänka, och agera, långsiktigt. Det gagnar ingen att ändra förutsättningarna för branschen och konsumenterna lite godtyckligt då och då. Även staten skulle tjäna påen långsiktig tanke kring skatteintäkter för att underlätta för en fossilfri framtid. 

 • Ekonomiska styrmedel som ger företag och konsumenter bättre möjligheter att välja fossilfria fordon.
 • En kraftig, pålitlig och snabb utveckling av laddinfrastrukturen i Sverige.
 • En politik och samhällsdebatt som genomsyras av förståelsen för bilens betydelse för både individen och företagandet men även samhället som helhet, där långsiktighet prioriteras framför populistiska beslut.

Människor måste kunna äga och köra bil för att klara sitt livspussel. Det måste helt enkelt skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar omställning både för privatbilister och en fungerande transportsektor. En uppmaning till alla politiker och andra makthavare; se till att ni kan övertyga oss “vanliga människor” att alla politiskt färgade pålagor på bilar och dess förare har en mening och ger resultat.


Anders Östberg, public affairs
Skicka ett mejl till Anders

Opinion

 • Transportsektorn bäst på utsläppsminskning
  Det är finns mycket att glädjas åt i Naturvårdsverkets rapport där de redovisar generella minskade utsläpp av växthusgaser över flera…
 • Träff med AECDR i Bryssel
  Den 6 december deltog MRFs Anders Östberg på AECDRs medlemsmöte i Bryssel med deltagare från ett stort antal olika länder. På agendan stod bland annat hur vi ska tillsammans lyfta AECDR och våra gemensamma frågor inför valet till Europaparlamentet nästa år, den brist på rätt utbildad personal som finns över hela Europa, tankar inför införandet av Data Act samt de nya affärsmodellernas påverkan på våra medlemsföretag inom bilhandel. 
 • Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet – branschanpassad utbildning
  Ny EU-lagstiftning inom hållbarhet kommer inom kort och den nya lagstiftningen innebär att företagsledningar och styrelser får samma ansvar för hållbarhetsrapportering som för ekonomisk rapportering. MRF erbjuder medlemsföretag en fördjupad och branschanpassad steg-för-steg-utbildning.
 • Vi firar Bilens Dag 28 oktober
  Idag, 28 oktober, är det Bilens Dag – och vi firar allt det bilen betyder för Sverige och svenskarna. Bilen är en av våra mest älskade ägodelar, och lika populär som alltid. – Bilen gör det lättare att bo var vi vill, att arbeta där och när vi behövs och gör att hela Sverige kan leva och fortsätta utvecklas, säger Anders Östberg på MRF.
 • Framtidens fossilfria vägtrafik kräver en ny beskattningsmodell
  Sverige behöver ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik. MRF publicerar idag en debattartikel om framtidens hållbara mobilitet och hur regeringen bör se på en fossilfri framtid ur ett skatteperspektiv tillsammans med ett flertal andra intresseorganisationer inom vår sektor.