På gång
MRF håller alltid koll på vilka utredningar som ska göras framöver, när de förväntas vara färdiga och när de ska upp i riksdagen. Det här händer. Frågor som vi arbetar med.

Under tiden gör vi allt för att prata med beslutsfattarna för att framföra våra ståndpunkter i sakfrågorna. Vi använder våra inarbetade kontaktnät för att nå rätt personer, men gör även egna insatser, exempelvis under Almedalsveckan då vi knyter kontakter med politiker och media.

Här ser du några av de frågor som vi driver:

  • Rekrytering till branschen
  • Bilskatter
  • Tjänstebilsbeskattning
  • Reseavdrag
  • Miljö- och klimatfrågor i samband med bilism
  • Infrastruktur

Nytt inom opinion

Nytt EU-pris för mobilitet

Den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och verkstad, CECRA, blir officiell partner till den första utmärkelsen av...

Läs mer

Satsa på fler vägar för 74 tons lastbilar

MRF ställer sig bakom Sveriges Åkeriföretags förslag om att ett större vägnät måste öppnas upp under...

Läs mer

Snart inleds valåret 2018

MRF tar position för bilen och den fria och tillväxtdrivande mobiliteten inför valet 2018.

Läs mer

Tillgång till bilens digitala innehåll

Den 18 oktober antog EU-kommissionen rapporten ”GEAR 2030” som bl a innebär att alla som behöver,...

Läs mer
Visa alla