Våra viktigaste prioriteringar
Några av de frågor vi på MRF prioriterar inom området opinion just nu.
 • Bonus-malus 
 • Rättvisa bilskatter
 • Miljözoner
 • Bilen i staden
 • Infrastrukturinvesteringar
 • Reseavdrag
 • Tjänstebilsbeskattningen
 • Självkörande bilar
 • Telematik
 • Vägslitageskatt
 • 74-ton
 • Mobilitet
 • Alkobommar i hamnarna
 • Sysselsättningen i branschen
Aktiviteter
 • Valmanifest – valår och MRF tar fram ett valmanifest med branschens viktigaste frågor
 • MRF deltar i Almedalsveckan
 • MRF PÅ VÄG – en Sverigeturné för att möta medarbetare på MRF-företagen
 • Bilens dag 28e oktober
 • Östlig förbindelse -arbeta för att en östlig förbindelse i Stockholm ska komma till