Våra sociala medier - MRF

Våra sociala medier

MRF finns på ett antal kanaler där vi kommunicerar och några där vi samarbetar med andra aktörer i branschen. Här är några av våra vanligaste.


Följ MRF på linkedin. @motorbranschensriksforbundFölj MRF på facebook. @motorbranschensriksforbundFölj MRF på twitter. @MRF_SverigeFölj MRF på instagram. @mrfpavag


Rattvisabilskatter
Trots att bilen är så viktig för så många är den idag kraftigt överbeskattad. Detta slår särskilt hårt mot landsbygden. Vi vill göra rätt för oss, vi kräver inte att skatten ska bort. Vi kräver att den ska vara rättvis och satt på vetenskaplig grund! Rättvisa bilskatter drivs av MRF och Transportföretagen.


Gillabilen
En webb som MRF driver. Ibland är rapporterna kring bilar och bilism negativa och bilens betydelse för vår vardag kommer i skymundan. Gilla Bilen vill visa på alla de positiva värden som bilen står för.


utanbilenstannarsverige
Bilen gör det möjligt för oss alla att leva våra liv som vi vill. Utan vägtrafiken skulle inte varor kunna distribueras, tjänster skulle inte kunna utföras och människor skulle inte kunna arbeta. Detta, och mycket mer, är vad vi menar med ”Utan bilen stannar Sverige”.