Vi på MRF tycker det är viktigt att du får ett seriöst bemötande när du köper och/eller reparerar din bil. Som kund hos ett MRF-företag erhåller du alltid MRFs leveransvillkor och MRFs reparationsvillkor som är godkända av konsumentverket. Dessutom erbjuder vi MRFs kundskydd.

Vill du kolla om ett företag är medlem i MRF? Sök här!

 

MRF är en branschorganisation som företräder anslutna bilhandlare och bilverkstäder. Det är enbart till dessa företag som MRF lämnar rådgivning.

 

Köpa bil

Frågor du bör ställa dig innan du skriver på köpeavtalet.
Bra att veta, vare sig du ska köpa ny eller begagnad bil.

Läs mer

Reparera bil

Verkstäder som är medlemmar i MRF åtar sig att utföra jobbet fackmannamässigt och följa MRFs reparationsvillkor. Läs MRFs goda råd inför verkstadsbesöket.

Läs mer

Garantier och kundtrygghet

Det finns ett långtgående skydd för dig som konsument när anlitar något av MRF:s medlemsföretag.

Läs mer

 

Har det uppstått en tvist?

Om en tvist mellan dig som kund och bilföretaget inte kan lösas genom förhandlingar, kan du inledningsvis vända dig till den kommunala konsumentvägledningen eller Hallå Konsument (Konsumentverket) www.hallakonsument.se för rådgivning.

Som medlem i Motormännen (M) kan du få juridisk rådgivning hos Motormännen www.motormannen.se för rådgivning.

Som kund har du alltid rätt att få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol. Närmare information om ARN och hur du gör en anmälan hittar du här: www.arn.se

KOM IHÅG-LISTA  • Reklamera alltid till säljaren vid köp eller till verkstaden vid reparation
  • Ta kontakt med din lokala konsumentvägledning
  • Ta kontakt med Hallå Konsument
  • Ta kontakt med Motormännens riksförbund
  • Anmäl ärendet till ARN om tvisten inte går att lösa med t ex en förlikning
  • MRF-företag följer ARNs beslut