Garantier och kundtrygghet
Ibland uppstår tyvärr situationer när säljaren och du som köpare inte kommer överens. MRF-företagen ger dig en trygghet.

Kan inte tvisten lösas, kan du vända dig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om säljföretaget är MRF-anslutet så har du som köpare vårt kundskydd som innebär att du får den ersättning ARN rekommenderar. Skulle du inte godta ARNs avgörande och ta tvisten vidare till domstol, så bortfaller kundskyddet. Våra medlemsföretag följer alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. Hos en MRF-medlem ska du känna att du är i Trygga händer.

Vill du kolla om ett företag är medlem i MRF? Sök här!

 

MRF är en branschorganisation som företräder anslutna bilhandlare och bilverkstäder. Det är enbart till dessa företag som MRF lämnar rådgivning.

 

MRF-garanti

När du köper bil av ett MRF-företag får du vår exklusiva MRF-garanti. Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har rätt att lämna MRF-garanti, en av branschens tryggaste för kunden. Det är viktigt att det som du och säljaren kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att få både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick.

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier (som lägsta nivå):

MRF-garanti 6 månader

Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader

Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF-garantin.


MRF trafiksäkerhetsgaranti

3 månader, dock högst 300 mil
  • Rekommenderas för bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars pris är minst 50 000 kr
1 månad, dock högst 100 mil
  • Rekommenderas för övriga bilar vars pris är under 50 000 kr

Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d v s när bilen togs i bruk

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF trafiksäkerhetsgaranti


MRFs varudeklaration

När du köper en begagnad bil så ska det alltid finnas en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.


MRFs leveransvillkor personbilar

MRFs leveransvillkor beskriver relationen mellan dig som konsument och det företag du köper bilen av.

Att tänka på

  • Se till att alla överenskommelser anges i köpeavtalet.
  • Se till att du får med dig ett exemplar av varudeklarationen vid köp.
  • Servicedokumentationen är viktig.
  • Om säljaren lämnar garanti, se till att du får garantivillkoren.

Klicka på bilden och läs MRF-garantin