Garantier och kundtrygghet - MRF

Garantier och kundtrygghet

Vi på MRF tycker det är viktigt att du får ett seriöst bemötande och känner dig trygg när du köper och/eller reparerar din bil. Läs mer om MRFs garantier längre ner. Som kund hos våra företag får du alltid MRFs leveransvillkor och MRFs reparationsvillkor som är godkända av konsumentverket. Dessutom omfattas du av MRFs kundskydd.


Vill du kolla om ett företag är medlem i MRF? Sök här!


MRF-garanti

När du köper bil av ett MRF-företag får du vår exklusiva MRF-garanti. Det är bara MRF-anslutna bilföretag som har rätt att lämna MRF-garanti, en av branschens tryggaste för kunden. Det är viktigt att det som du och säljaren kommer överens om alltid ska finnas med i köpekontraktet. Du ska också se till att få både garantisedel och varudeklaration med dig. Garantihandlingen visar garantins omfattning och varudeklarationen beskriver bilens skick.

Vid köp av begagnad bil hos en MRF-handlare finns följande garantier

MRF-garanti 6 månader

Bilen har gått högst 5 000 mil och är högst 36 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i sex månader, dock högst 1 000 mil.

MRF-garanti 3 månader

Bilen har gått högst 10 000 mil och är högst 72 månader gammal när du köper den. Garantin gäller i tre månader, dock högst 500 mil.

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF-garantin.


MRF Plus-garanti

MRF Plus-garanti är nyligen lanserad som ett komplement till den vanliga MRF-Garantin. Skillnaden för dig som kund är att MRF Plus-garantin sträcker sig över längre tid. Det finns heller inget tak på hur mycket försäkringen täcker.

Bilen får vid tecknandet av MRF Plus-garantin vara max 7 år gammal räknat från första registreringsdatum. MRF Plus-garantin gäller i 12 månader från tecknandet eller tills dess att någon av följande gränser uppnåtts:

  • Bilen har gått högst 1 500 mil från garantins tecknande
  • Mätarställning överstiger 14 000 mil

 


MRF trafiksäkerhetsgaranti

3 månader, dock högst 300 mil
  • Rekommenderas för bilar som är mer än 6 år (72 månader) gamla eller gått mer än 10 000 mil och vars pris är minst 50 000 kr
1 månad, dock högst 100 mil
  • Rekommenderas för övriga bilar vars pris är under 50 000 kr

Bilens ålder räknas utifrån dagen för första registrering, d v s när bilen togs i bruk

Klicka här för att läsa de fullständiga villkoren för MRF trafiksäkerhetsgaranti


MRFs varudeklaration

När du köper en begagnad bil så ska det alltid finnas en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen avser bilens skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av bilens kondition och säkerhet. Om det finns fel och brister på bilen så ska det framgå av varudeklarationen. Bedömningen av bilens skick görs med hänsyn tagen till bilens ålder och körsträcka. Står det “N = normalt skick” på varudeklarationen, så betyder det att funktionen är normal med tanke på bilens ålder och körda mil. Delar kan därför vara slitna, men ändå bedömas ha normal funktion. O = osäker funktion/viss försämring jämfört med normal funktion.


MRFs leveransvillkor personbilar

MRFs leveransvillkor beskriver relationen mellan dig som konsument och det företag du köper bilen av.


Om det uppstår problem kan du vända dig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Om säljföretaget är MRF-anslutet så omfattas du som köpare av MRFs kundskydd som innebär att du får den ersättning ARN rekommenderar. Våra medlemsföretag följer alltid Allmänna reklamationsnämndens beslut. Hos en MRF-medlem är du i trygga händer.

Att tänka på

  • Se till att alla överenskommelser anges i köpeavtalet.
  • Se till att du får med dig ett exemplar av varudeklarationen vid köp.
  • Servicedokumentationen är viktig.
  • Om säljaren lämnar garanti, se till att du får garantivillkoren.

Klicka på bilden och läs MRF-garantin