Att välja rätt bilhandlare är enkelt - MRF

Att välja rätt bilhandlare är enkelt

Att köpa ny eller begagnad bil ska vara spännande, roligt och tryggt, oavsett om du är i en bilhall eller online.

Vilka rättigheter har du som köpare och vilka krav kan du ställa? Det vet de MRF-anslutna bilhandlarna. De följer Allmänna reklamationsnämndens beslut vid en eventuell tvist – och de lämnar alltid garanti, antingen MRF-garanti som är en av branschens tryggaste, eller MRFs trafiksäkerhetsgaranti. På vissa bilar lämnas dessutom den nya MRF Plus-garantin. Du får alltid MRFs varudeklaration, som är framtagen i samarbete med konsumentverket,  när du köper en begagnad bil.


Vill du kolla om ett företag är medlem i MRF? Sök här!


FAQ

Frågor du bör ställa dig innan du köper bil

Av erfarenhet vet vi att många som ska byta eller köpa bil är så köpsugna att de inte är tillräckligt observanta eller tar reda på vad man bör tänka på innan köpet. Ha is i magen och ta det lugnt, det lönar sig i längden. Här är ett antal frågor du bör ställa dig själv innan du skriver på köpeavtalet.

Är säljaren ett företag eller en privatperson?

SVAR: Om du köper bilen av en privatperson tänk på att köpet inte omfattas av konsumentköplagen och du har därför ett dåligt skyddsnät. Vid privatköp gäller i stället köplagen vilket innebär att säljaren inte ansvarar för fel som han inte kände till och som köparen vid en noggrann undersökning borde upptäckt vid köpet. Dessutom kan köparen vid privatköp inte vända sig till ARN utan är hänvisad till domstolsprövning med alla de kostnader och risker detta medför. Väljer du att köpa bil av en bilhandlare har du ett bättre rättsligt skydd och du omfattas av konsumentköplagen.

Har jag kommit överens med säljaren om priset och vad som ingår?

SVAR: Nöj dig aldrig med muntliga löften, utan se alltid till att du har fått alla överenskommelser skriftligt på papper så att du kan läsa igenom dem i lugn och ro. Var kritisk och ställ krav. Bilfirmor är skyldiga att lämna varudeklaration för begagnade bilar. Vid privatköp bör du se till att få alla villkor nedskrivna på papper (köpekontrakt) tillsammans med kvittot.

Har säljaren visat mig garantivillkoren och gett mig klara besked om vilka garantier som lämnas samt vad de innebär?

SVAR: Kom ihåg att det som ni kommer överens om skall alltid finnas med i köpekontraktet. Du ska se till att du får en garantisedel som berättar om garantins omfattning och giltighetstid. Får du ingen garanti hos en bilförsäljare så gäller konsumentköplagen. Det är bara företag som är medlemmar i MRF som kan lämna MRF-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en MRF-garanti. Vid privatköp är du utan skyddsnät.

Har säljaren gett mig tillräcklig information om bilens kondition och en ordentligt ifylld varudeklaration?

SVAR: När du tittar på en begagnad bil hos ett bilföretag så ska det alltid finnas en varudeklaration som visar att bilen är genomgången och beskriver bilens skick. Läs informationen på varudeklarationens baksida. Varudeklarationen ska finnas lättillgänglig och väl synlig i bilen. Se till att du får med dig ett exemplar av varudeklarationen vid köpet.

Har säljaren gått igenom serviceboken med mig?

SVAR: Serviceboken till en bil är en form av “värdehandling”. Serviceboken ska vara stämplad och mätarställning ska vara ifylld vid varje gjord service. Om bilen är en nyare begagnad bil så kan det finnas vissa nybilsgarantier kvar och för att dessa ska gälla måste service vara gjord enligt tillverkarens anvisningar. Är bilen lite äldre så är det ändå viktigt att se hur bilen har skötts av tidigare ägare. Är du osäker på servicebokens “äkthet” så kan du ringa den/de verkstäder som gjort service och fråga. Det förekommer tyvärr “oäkta” serviceböcker särskilt om bilen är direktimporterad. Du kan även beställa en rapport från CARFAX som visar på viktiga händelser i bilens ”liv”.

Har säljaren gett mig klara besked om vilka rättigheter jag har och hur jag skall agera om jag efter ett tag upptäcker fel på bilen eller är missnöjd?

SVAR: Om garanti inte lämnats svarar säljföretaget för fel enligt konsumentköplagens regler. Enligt lagen föreligger ett fel om bilen avviker från vad konsumenten haft fog att förvänta sig. Detta innebär förenklat att säljföretaget endast svarar för fel som kan anses onormala för bilen ifråga med hänsyn till dess ålder och körsträcka. Vidare ska felet ha funnits vid leveransen. Säljföretaget är dock aldrig ansvarigt för fel som antecknats på varudeklarationen eller som köparen på annat sätt informerats om vid köpet.
Fel som upptäcks inom två år efter köpet anses dock ha funnits vid leveransen om inte säljföretaget kan visa motsatsen eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att om säljföretaget genom en varudeklaration eller testprotokoll kan visa att ett fel inte fanns vid köpet så går företaget fritt från ansvar. Vidare innebär det att felets art kan vara sådant att det framstår som klart att det inte fanns vid köpet.
Om det står klart att ett fel uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget för detta endast om felet täcks av en garanti. Säljföretaget kan undgå garantiansvar om det kan visa att köparen själv förorsakat felet. Om du anser att säljföretaget bör svara för felet ska du snarast möjligt reklamera felet till företaget dock senast inom 2 månader efter det du upptäckt felet. Tänk på att du inte får åtgärda felet innan reklamation, undantag görs dock för akuta fel som inträffar på tid när säljföretaget inte går att nå.

Är säljaren medlem i MRF?

SVAR: Som kund hos en MRF-ansluten bilförsäljare eller verkstad omfattas du alltid av MRFs Kundskydd. Kundskyddet innebär att MRF alltid svarar för att köparen erhåller den ersättning ARN rekommenderat (vid ev tvist), under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när köpet skedde. Du får också alltid någon form av garanti på den bil du köpt.

Vid privatköp bör du alltid testa och provköra bilen eftersom skyddsreglerna är dåliga. Se helst till att få den testad av någon branschkunnig person. Bilprovningsställena har oftast konditionstester. Vid köp av en seriös bilhandlare behöver man inte testa bilen före köpet.

MRF:s kundskydd

Ett av villkoren för våra medlemsföretag är att följa ARNs beslut. MRF-företagen strävar dessutom alltid efter att i första hand komma överens med kunden.

Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till MRF när bilen levererades och vid tidpunkten för ARN:s beslut, åtnjuter en konsument MRF:s Kundskydd som innebär att MRF svarar för att konsumenten vid en tvist erhåller den ersättning ARN rekommenderat. Ett krav är att denna rekommendation inte strider emot MRFs och Konsumentverkets branschvillkor. Skulle endera parten inte godta ARNs avgörande utan dra tvisten inför domstol bortfaller dock kundskyddet.

KOM IHÅG-LISTA PRIVATPERSON

  • Reklamera alltid till säljaren vid köp eller till verkstaden vid reparation
  • Ta kontakt med din lokala konsumentvägledning
  • Ta kontakt med Hallå Konsument
  • Ta kontakt med M Sverige
  • Anmäl ärendet till ARN om tvisten inte går att lösa med t ex en förlikning
  • MRF-företag följer ARNs beslut

Ditt kvitto på kvalitet

När du köper din bil hos någon av våra bilåterförsäljare får du MRF:s leveransvillkor som ett kvitto på vad företaget utlovar.

MRFs leveransvillkor

MRFs varudeklaration