Ladda din elbil snabbare - MRF

Ladda din elbil snabbare

För att underlätta för elbilsägare att ladda smidigt har MRF tillsammans med Mobility Sweden, Drivkraft Sverige, OSS och Energiföretagen tagit fram ett antal tips för snabbladdning. Du kan spara mycket tid på att ladda din elbil på ett smartare sätt.

Små saker som att parkera rätt vid laddaren till att flytta din bil när du laddat klart kan sänka laddtiderna för alla elbilsförare. Kampanjen är en samverkan mellan branschorganisationer.


Kampanjen är ett samarbete mellan branschorganisationerna:

Vanliga frågor om snabbladdning

Vad menas med “parkera rätt vid laddaren?”

Laddkontaktens placering på bilen varierar mellan olika bilmodeller, på vissa laddstationer kan det vara utmanande att parkera vid laddaren. Med ”parkera rätt vid laddaren” menar vi att man bör placera bilen på ett sätt som inte blockerar andra laddpunkter eller hindrar andra bilar eller fotgängare att röra sig på laddstationen.

Får man använda en laddplats för parkering?

Laddplatser för snabbladdning bör enbart användas under pågående laddning. När laddning är avslutad bör bilen flyttas så att andra kan ladda. För normalladdning kan det finnas särskilda regler för laddning och parkering, följ anvisningarna på platsen.

Hur fungerar turordning för kö?

Vid de flesta laddstationer finns inget formellt kösystem. Det är i stället upp till de som står i kö att säkerställa turordningen. Om du anländer till en laddstation med kö – stäm av vilken turordning som gäller med de andra som står i kön.

Vad kan man göra under kötiden?

Lämna inte laddstationen om du står i kö då det gäller att vara redo när laddplatser blir lediga. Passa på att använda kötiden för att förbereda betalning. På många laddstationer kan man välja olika betalsätt, följ anvisningarna på platsen.

Vad menas med ”köa hänsynsfullt” – hur ska man parkera bilen under tiden man köar?

Ställ bilen på anvisad köplats om sådan finns. Om det inte finns anvisad köplats bör man parkera på ett sätt som inte blockerar för andra bilar eller hindrar fotgängare att röra sig på laddstationen.

Många laddstationer har byggts på platser där det ursprungligen inte varit planerat för laddinfrastruktur. Därför kan det ibland vara trångt och vi behöver alla hjälpas åt för att hantera de kösituationer som uppstår. Ett sätt att undvika köer är att åka före eller efter rusningstider då många är ute på vägarna.  

Hur mycket bör man ladda på en snabbladdningsstation?

Om det är kö är det bra om man enbart laddar så mycket man behöver för att ta sig till sin destination. Då frigörs plats och fler kan ladda vid stationen. Tänk på att det dessutom är effektivare med flera korta laddstopp än ett långt. Avsluta om möjligt laddningen vid 80 %, sedan sjunker bilens laddhastighet kraftigt.

Varför ska man bara ladda batteriet upp till 80 %?

Laddhastigheten är ofta hög upp till 80 %, därefter kan batteriet inte ta emot höga effekter och laddhastigheten sänks kraftigt. Det tar därför betydligt längre tid att ladda de sista 20 %. Om det är kö är det smart att sluta ladda vid 80 % och planera för fler laddstopp om man ska åka långt.

Vad innebär att ”välja rätt laddeffekt för din bil”?

Olika bilmodeller kan ta emot olika mycket effekt. Om det finns möjlighet att välja mellan laddare med olika effekter bör man inte välja en laddare med högre effekt än bilen kan ta emot.

Exempel:

På en laddstation finns två laddare, en snabbladdare på 150 kW och en supersnabbladdare på 350 kW. Två bilar kommer till laddstationen:Bil A kan ta emot 80 kW och kan inte dra nytta av den högre effekten på 350 kW. Bil A bör därför välja laddaren med 150 kW eftersom den mer än väl klarar bilens maxeffekt. Bil B kan ta emot 270 kW och kan då ladda med den lediga 350 kW-laddaren.

Vad kan jag göra för att optimera laddningen?

Se till att du anländer till laddstationen med ett förvärmt batteri, om detta är möjligt. På vissa bilar finns en funktion för förvärmning av batteriet medan batteriet på andra bilar uppnår en optimal temperatur under körning.

Varför kommer jag inte upp i den laddeffekt som biltillverkaren utlovar?

Den laddeffekt som biltillverkaren specificerat är den maximala laddeffekt som kan uppnås. Det finns dock många faktorer som påverkar bilens laddeffekt vid varje separat laddtillfälle. Bilen och laddaren kommunicerar digitalt för att identifiera vilken laddeffekt bilen kan ta emot och maximera laddhastigheten. Här är några av de faktorer som påverkar laddeffekten:

  • Laddeffekten är lägre i början och i slutet av en laddsession för att inte slita på batteriet.
  • Temperaturen, i både luften och i batteriet, har stor påverkan på vilken laddeffekt bilen kan ta emot.
  • Vissa laddstationer använder sig också av så kallad lastbalansering, vilket innebär att de bilar som laddar samtidigt får dela på den tillgängliga effekt som finns. Lastbalansering kan ske mellan alla laddpunkter på hela laddstationen, men det kan också ske mellan laddpunkterna på samma laddare.

Vissa bilar har ett 800 voltssystem för att klara höga laddeffekter, om laddning sker på en laddstation med 400 volt kommer dock laddeffekten vara lägre.

Laddtipsen finns som affisch för att skriva ut och ta med.

Klicka på bilden för att hämta utskriftsfil för A4.
Klicka på bilden för att hämta utskriftsfil för A3.

För MRF-företag

Passa på att använda vår kampanj för att hjälpa dina kunder att ladda snabbare och effektivare. Här finns material för att lägga ut i sociala kanaler och även filer om du vill trycka upp affischer.

För sociala medier – film och bilder

Klicka på filmen så öppnas den i ett nytt fönster så att du kan hägerklicka, ladda ned och spara på din dator. Filmen är i 1:1-format och kan användas i de flesta kanaler.

Klicka på en av bilderna så öppnas den i ett nytt fönster. Därefter kan du högerklicka och spara den i din dator. Bilderna är i 1:1-format, vilket fungerar i de flesta kanaler.

Filer för att trycka affischer att ha i bilhall och verkstad

Ladda ned tryckfil A4

Ladda ned tryckfil A3