Hamnat i klistret? Rådgivning till dig som MRF-företag. - MRF

Hamnat i klistret? Rådgivning till dig som MRF-företag.

MRF har många experter som hjälper dig som MRF-företag med rådgivning. Det kan handla om allt från råd i juridiska tvister till utbildning. Rådgivning från specialisterna är en av de viktigaste medlemsförmånerna.

Våra experter svarar på frågor om allmän bil- och verkstadsjuridik, reklamationer av bilköp och reparationer och tekniska föreskrifter. Fem av våra experter är ledamöter i ARN, Alllmänna reklamationsnämnden.

Är du anställd på ett MRF-företag kan du maila eller ringa till våra experter för rådgivning!

Välkommen med din fråga!


Våra experter

Förbundsjurist

David Norrbohm
david.norrbohm(a)mrf.se
08-701 63 00

Rådgivning gällande konsumentjuridik, avtalsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensfrågor med mera. Utvecklar branschavtal i samverkan med Konsumentverket och har löpande dialog med myndigheter. Håller skräddarsydda kurser. Har 25 års erfarenhet som jurist inom branschen. Har tidigare arbetet som jurist i åkeribranschen, försäkringsbranschen, på ARN och M Sverige. Ledamot i ARN.


Bilhandel

Klaus Silfvenius
klaus.silfvenius(a)mrf.se
08-701 63 14

Rådgivning i bilhandels- och återförsäljarfrågor samt tekniska fordonsfrågor. Har tät kontakt med återförsäljarföreningarna. Bakgrund inom Volkswagenkoncernen, både inom återförsäljare och importör, samt från tekniksidan i bussbranschen. Ledamot i ARN.


Tunga fordon

Anders Oleandersson
anders.oleandersson@mrf.se
08-701 63 23

Rådgivning inom tunga fordon. Arbetar med branschspecifika frågor kring tunga fordon, ser över avtal och gör lönsamhetskalkyler.


Plast, lack och skada

Jan Olvenmo
jan.olvenmo(a)mrf.se
08-701 63 21

Rådgivning till lack- och skadeföretag, avtal, förhandling, ekonomi, processer och juridik. Utvecklar kurser och utbildningar för branschen. Mer än 40 års erfarenhet inom lack, plast och skadereparationer och från försäkringsbranschen. Ledamot i ARN.


Servicemarknad och elektrifiering

Henrik Idermark
henrik.idermark@mrf.se
08-701 63 29

Rådgivning inom servicemarknad och elektrifiering. Ledamot i ARN.


Kompetens och skola

Mathias Haag
mathias.haag@mrf.se
08-701 63 15

Rådgivning inom skola och kompetensförsörjning. Jobbar med företagen och dess samverkan med skolor, myndigheter och kommuner. Sitter med i nationellt programråd på skolverket. Ledamot i ARN.


MRF-företag? Här hittar du svar på vanliga frågor!

Vi har samlat de vanligaste frågorna, till exempel när en kund kan avbeställa eller när ett fel uppstått på inbytesbil efter värderingen.


ARN. Bra för både branschen och slutkunden.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Vi på MRF representerar bilbranschen i ARNs motoravdelning.


Om ett företag motsätter sig konsumentens krav är företaget skyldigt att samtidigt informera konsumenten om ARN:s webbadress och postadress. Det räcker inte med att företaget har en allmän information om ARN i avtalsvillkoren eller på sin webbplats.

Information kan ges i samband med reklamationen per e-post i ett senare skede sedan företaget getts skälig tid att ta ställning till konsumentens krav.

I samband med reklamationen måste företaget också redovisa om det tänker medverka i tvistlösningsförfarandet i ARN, vilket alla medlemsföretag förbundit sig att göra. Ett företag som inte lämnar den beskrivna informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner från Konsumentverkets sida.


Sådan information kan se ut enligt följande:

”Om en tvist mellan dig som kund och bilföretaget inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan köparen inledningsvis vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller Hallå Konsument (Konsumentverket) https://www.hallakonsument.se/för rådgivning.

Som kund har du alltid rätt att få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Tvister kan även prövas av allmän domstol. Närmare information om ARN och hur du gör en anmälan hittar du här: www.arn.se ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. MRF-företagen följer alltid ARNs beslut”.