Lagar och regler i branschen - MRF

Lagar och regler i branschen

En av de mer påtagliga fördelarna med ett medlemskap i MRF är tillgången till juridisk rådgivning. Förbundsjurist David Norrbohm navigerar dig genom branschens lagar och paragrafer.

Som medlem i MRF får du kostnadsfri rådgivning i juridiska frågor som rör din branschspecifika verksamhet. Det kan vara tvister med kunder, leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter. Ibland kan det givetvis vara fråga om rådgivning i förebyggande syfte. MRFs jurist David Norrbohm, kan om tid medges även delta i förhandlingar. David genomför utbildningar inom bilhandelsjuridik och verkstadsjuridik både för lätta och tunga fordon.

”Kunden har alltid rätt” sägs det. Men i motorbranschen är gränserna svårdefinierade och därför kan det uppstå tvister mellan MRFs medlemmar och deras kunder. Då är det en styrka att kunna ringa David Norrbohm för vägledning.

– Jag får dagligen samtal och mail, berättar David. En del ringer i förbyggande syfte, men oftast gäller det en tvist. Människor och företag är beroende av bilen och konsekvenserna blir stora när något blir fel.


Företagsanpassade juridikkurser

David Norrbohm utbildar i verkstads- och bilhandelsjuridik. Är du eller ditt företag också intresserad av att höja kompetensen hos din personal? Boka in din personal på juridikutbildning – vår jurist kommer till ert företag eller kör online via webbinarium, ni väljer!

MRF Online – digitala avtal och villkor

På MRF Online finns alla blanketter, avtal och villkor ständigt uppdaterade. Allt sparas i ditt arkiv och alla anställda på företaget kan använda tjänsten. MRF Online betalas per år och tjänsten är knuten till din verksamhet och kan ha obegränsat antal användare.


Exklusiva dokument

Länk till våra exklusiva dokument endast för våra medlemmar. Där hittar du bl.a FAQ juridik för medlemmar

GDPR – MRFs verktygslåda

För att underlätta medlemsföretagens arbete med anpassningen till GDPR – har MRF tagit fram flera dokument som finns tillgängliga på MRF Online – vår portal med digitala avtal och villkor på nätet.


David Norrbohm
Förbundsjurist
david@mrf.se
08-701 63 00

Mer om juridik

Detta jobbar vi med

 • Rådgivning till medlemsföretag
 • Avtalsfrågor gällande leverantörer
 • Juridikutbildning för verkstad
 • Juridikutbildning för bilhandel
 • Juridikutbildning för lastbilsbranschen
 • Villkor, mallar och dokument för bilbranschen
 • Juridikböcker
 • Remisser
 • Lagstiftningsfrågor
 • Representerar branschen i ARN
 • Möten med myndigheter

Rådgivning endast till MRF-företag

De vanligaste frågorna

Nytt inom juridik