ARN. Bra för både branschen och slutkunden. - MRF

ARN. Bra för både branschen och slutkunden.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, är en myndighet som opartiskt prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten ska lösas. Vi på MRF representerar bilbranschen i ARNs motoravdelning.


De senaste åren har antalet ärenden som inkommer till ARNs motoravdelning uppgått till cirka 2 000. Där ingår även tvister gällande motorredskap, mopeder, motorcyklar med mera.

Som medlem i MRF har du förbundit företaget att alltid följa ARNs beslut. Knappt 75 procent av övriga branschen gör det. Om ditt företag motsätter sig kundens krav så är du skyldig att informera om hur kunden kan kontakta ARN.

Som medlem i MRF kan du få hjälp med juridisk rådgivning om du fått en anmälan emot dig i ARN (se mer information under Juridik).

I de fall ett MRF-företag fått en anmälan emot sig visar statistiken att betydligt färre konsumenter får helt eller delvis rätt.

För dig som vill veta mera om ARN-ärenden

Om ett företag motsätter sig konsumentens krav är företaget skyldigt att samtidigt informera konsumenten om ARN:s webbadress och postadress. Det räcker inte med att företaget har en allmän information om ARN i avtalsvillkoren eller på sin webbplats. Information kan ges i samband med reklamationen per e-post i ett senare skede sedan företaget getts skälig tid att ta ställning till konsumentens krav. I samband med reklamationen måste företaget också redovisa om det tänker medverka i tvistlösningsförfarandet i ARN, vilket alla medlemsföretag förbundit sig att göra. Ett företag som inte lämnar den beskrivna informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner fr Konsumentverkets sida.

Sådan information kan se ut enligt följande:

”Om en tvist mellan dig som kund och bilföretaget inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan köparen inledningsvis vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller Hallå Konsument (Konsumentverket) http://www.hallakonsument.se/för rådgivning.

Som kund har du alltid rätt att få din tvist prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Tvister kan även prövas av allmän domstol. Närmare information om ARN och hur du gör en anmälan hittar du här: www.arn.se ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. MRF-företagen följer alltid ARNs beslut”.

Vi sitter i ARN

MRF har fem ledamöter i Allmänna reklamations­nämnden.

David Norrbohm
david.norrbohm@mrf.se
08-701 63 00

Klaus Silfvenius
klaus@mrf.se
08-701 63 14

Jan Olvenmo
jan.olvenmo@mrf.se
08-701 63 21

Henrik Idermark
henrik.idermark@mrf.se
08-701 63 29

Mattias Haag
mathias.haag@mrf.se
08-701 63 15