Vanliga juridiska frågor - MRF

Vanliga juridiska frågor

MRF får mängder av frågor från medlemmar. Här hittar du några av de vanligaste – kanske hittar du svaret på det du undrar över?


Skada vid provkörning

Fråga: Vad gäller om kunden skadar bilen vid provkörning?
Svar: Kunden betalar självrisk. Storlek på självrisken bör alltid framgå på provkörningsavtalet (särskilt om självrisken överstiger normal självrisk för vagnskadegaranti). Som kund av MRF Online har ni tillgång till Provkörningsavtal, http://webshop.mrf.se/page/7/digitala-blanketter.aspx

Fel på inbytesbil

Fråga: Har vi i efterhand rätt att debitera kunden för att katalysatorn på inbytesbilen var trasig?
Svar: Nej, om du inte kan bevisa att kunden kände till felet. Som bilhandlare har du en långtgående undersökningsplikt och du är då skyldig att stå för reparationen eftersom du borde ha upptäckt felet vid inbytestesten.

Fel på inbytesbil vid leveransförsening

Fråga: Leveransen av en ny bil bil har blivit försenad och nu har AC:n på kundens inbytesbil gått sönder. Är jag skyldig att laga felet trots att det inträffat efter den överenskomna leveransdagen?

Svar: Nej, kunden är skyldig att betala för alla nya fel som inträffar innan leveransen av den köpta bilen. Den sk risken för varan har inte gått över på köparen. Därutöver har felen inget direkt/adekvat samband med förseningen.

Omvärdering av inbytesbil

Fråga: Kundens inbytesbil har gått 500 mil sedan köpet av den nya bilen gjordes upp. Har bilhandlaren rätt att göra en omvärdering av inbytesbilen?

Svar: Ja, bilhandlaren har rätt att göra en omvärdering om inbytesbilen gått mer än 200 mil eller är i klart sämre skick än vid värderingstillfället. För övermil debiteras 5 kr per mil.

Varudeklaration saknades

Fråga: Är en bilhandlare skyldig att ge en varudeklaration (VDN)?

Svar: Ja, bilhandlaren är skyldig att lämna varudeklaration enligt marknadsföringslagen. Dessutom är det viktigt att både ha VDN och testprotokoll för kommande reklamationer (för att kunna bevisa att felet inte fanns vid köpet).

Bindande köpeavtal

Fråga: När blir ett köp av en bil bindande?
Svar: Enligt MRFs leveransvillkor blir ett avtal bindande på två sätt: 1. När både kund och företrädare för säljaren skrivit under. 2. Säljföretaget skickar en orderbekräftelse till kunden senast inom en vecka efter beställning.

Avbeställning av köp

Fråga: Har en konsument rätt att avbeställa ett köp (före leverans) Vad kostar det?

Svar: Konsumenter har rätt att avbeställa, men är då skyldig att ersätta säljaren för kostnaderna. Om avbeställning görs senast en vecka efter den dag då avtalet blev bindande gäller enligt villkoren det 1.5% av köpeskillingen (totalpriset). Därefter kostar det 7% alt 15 % beroende på bilens pris.

Ångerrätt vid bilköp

Fråga: Har kunden rätt att utan kostnad ångra köp om bilköp (efter leverans)?

Svar: Nej, fri ångerrätt gäller bara om detta särskilt utlovats i samband med köpet.

Leveransförsening

Fråga: Den bil kunden har beställt är försenad. Är vi skyldiga att utge någon ersättning till kunden för förseningen?
Svar: Ja, men endast om kunden har haft några merkostnader pga. förseningen. Har kunden kvar sin inbytesbil innebär normalt inte en försening några direkta merkostnader. Någon rätt tillersättning för det obehag eller den irritation som förseningen medför medger inte konsumentköplagen.

Fel som fanns vid köpet – konsumentköplagen

Fråga: Vad är enligt konsumentköplagen ett fel?
Svar: Ett fel i lagens mening (köprättsligt fel) föreligger om bilen vid köpetillfället avviker från vad som angivits i varudeklarationen eller om den är i sämre skick än vad som kan anses vara normalt med hänsyn till bilens pris, ålder och körsträcka. Det sistnämnda innebär att det som anses vara ett köprättsligt fel på en nyare bil kan anses som ett normalt fel på en äldre och billigare bil. Alla fel betraktas alltså inte som köprättsliga fel. Säljaren har endast ansvar för köprättsliga fel.
Fel som inträffar inom 2 år efter leveransen ansvarar säljföretaget för om det inte kan visa att felet inte var ursprungligt. Säljföretaget ansvarar inte heller för fel inom 2 år om felets art är sådant att det är orimligt att hävda att det fanns redan vid leveransen.

Fel eller inte – opartisk test

Fråga: Jag har en kund som köpt en 8 år gammal bil som gått 20 000 mil för 35 000kr. Kunden påstår att bilen drar olja som vi anser vara normalt på en så gammal bil. Har kunden rätt att få felet åtgärdat utan kostnad?

Svar: Om ni inte kan enas om det är ett fel så är det i slutändan kunden som har bevisbördan för att det finns ett fel som är köprättsligt. Om ett opartiskt test visar att det är ett fel som måste åtgärdas har kunden rätt att få felet avhjälpt kostnadsfritt.

Fel på bil som förmedlats

Fråga: Vi har förmedlat en bil till en privatperson. Affären gjordes upp i våra lokaler och var utannonserad av oss. På köpeavtalet står privatpersonen som säljare. Nu kunden upptäckt ett fel som troligen funnits vid köpet. Vem bär ansvaret?

Svar: Både säljaren och förmedlaren har ett solidariskt ansvar. För förmedlaren gäller dessutom konsumentköplagens regler.

Krockskadad bil

Fråga: Vi har sålt en 5 år gammal bil som visat sig vara krockad. Har kunden rätt att häva köpet eller få prisavdrag?
Svar: Nej, om bilen är fackmässigt reparerad och felfri har kunden inte rätt att häva köpet eller få ersättning. Undantag gäller om bilen varit reparerad överstigande halva bilens marknadsvärde eller inlöst, då måste information om detta alltid lämnas.

Reklamation efter att reparation gjorts

Fråga: Vi har sålt en begagnad bil. En kort tid efter köpet upptäckte kunden ett fel på bromsarna som han lät åtgärda på en annan verkstad. Är vi skyldiga att stå för reparationskostnaden?

Svar: Nej, huvudregeln är att man måste reklamera till säljaren innan man låter reparera ett fel. Undantag görs för akuta fel som inträffar när säljföretaget inte kan nås.

Avdrag för nytta vid hävning

Fråga: Vi har sålt en ny bil med 2 års nybilsgaranti som efter 20 månader började gå dåligt. Vi har tyvärr, trots flera reparationsförsök, inte lyckats avhjälpa felet och är överens om att häva köpet. Måste vi betala tillbaka hela köpeskillingen? Vad kan vi kräva av kunden för de mil kunden kört?

Svar: Av MRFs leveransvillkor p 9C framgår att säljaren har rätt att göra ett avdrag som motsvarar den nytta kunden haft av bilen. Enligt MRFs, M och KOV gemensamma ök beräknas beloppet enligt följande formel: 0,5% av köpeskillingen per månad och 0,5% per körda 100 mil. Enligt MRFs och Konsumentverkets leveransbestämmelser ska kunden vid hävning få minst så mycket pengar att han kan köpa en felfri bil av samma modell och utförande och med samma körsträcka som den han lämnar tillbaka.

Hur informerar man om bilars bränsleförbrukning vid marknadsföring?

Svar: I bifogad broschyr förklarar vi hur information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp bör anges, särskilt i digitala medier. MRF och Bil Sweden har påpekat att Konsumentverkets allmänna råd varit otydliga i denna fråga och framför allt när det gäller digitala medier och framfört att råden bör skrivas om. KOV svarade med att råden inte kommer att skrivas om inom den närmaste framtiden, men ställde sig positiva till att tillsammans ta fram en enklare vägledning för branschen.

Vägledning Bränsleförbrukning

Vad är viktigt att tänka på i avtalstider?

Svar: MRF har granskat nya avtal som är väldigt hårt skrivna. Avtalsparten vill ha förköpsrätt på ditt företag, eller bestämma vem du säljer till.

Läs mer om vad du ska tänka på i avtalstider!

Vilka konkurrensregler gäller egentligen inom bilbranschen?

Svar: Många är vi kanske inom branschen som har hör talas om Gruppundantaget och att det har något med EU att göra. Men vad betyder det egentligen?

”Gruppundantaget” tar egentligen sikte på vilka konkurrensregler som gäller inom bilbranschen. Olika EU-förordningar gäller för servicemarknad respektive bilhandel.

Den 31 maj 2010 upphörde gruppundantaget för motorfordonssektorn (1400/2002). Det gamla gruppundantaget ersattes med ett nytt regelsystem som gäller fram till den 31 maj 2023. Detta skedde efter en långvarig process – där MRF medverkade genom sin Europeiska samarbetsorganisation CEKRA – där EU-kommissionen kom fram till finns en effektiv och stark konkurrens på marknaden för försäljning av nya bilar, med man ansåg att konkurresen på eftermarknaden fortfarande inte var tillräckligt effektiv.

Mer information om vad som gäller kring bilbranschen och konkurrensregler hittar du i bifogad folder som MRF tagit fram.

David Norrbohm
Förbundsjurist


Senaste nytt inom juridik