Ladda ned ditt exemplar av "Riktlinjer för skadeverkstad".
Riktlinjer_skadeverkstad_20150301”Riktlinjer för skadeverkstad” (utgåva 2)

 

 

 

 

 

Kvaliteten måste bli bättre bland våra skadeverkstäder. Om man jobbar efter “Riktlinjer för skadeverkstad” så eliminerar man flera felkällor och har möjlighet att hitta saker som behöver förändras i de egna processerna, för att att på så sätt höja kvaliteten. Vi har kört flera piloter med verkstäder och alla är mycket positiva. Vi har testat både på den lilla verkstaden och den riktigt stora verkstaden.

Vi jobbar aktivt med detta tillsammans med BIL Sweden. Vår målsättning att detta inte ska öka kostnaderna för skadeverkstaden utan höja kvaliteten på skadereparationerna. Riktlinjer ska ligga som grund för de olika branschspecifika certifiering-, kvalitets- och auktorisationssystem som finns på marknaden. Det ska bara kontrolleras en gång.

Under 2016 kommer vi aktivt att börja jobba med försäkringsbolagen i piloter för visa att kvaliteten på skadereparationer blir bättre.

Plåt och lack

Höjd maxhastighet för bärgare

Regeringen har beslutat om en höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering...

Läs mer

Boka Autogloben i januari!

Nu är det hög tid att boka in ett besök på eftermarknadsmässan Autogloben, 31 januari och...

Läs mer

Branschutveckling påverkar Motorhälsan

I och med den snabba tekniska utvecklingen inom material och reparationsteknik förändras arbetsmiljön på framför allt...

Läs mer
Visa alla