Torsdag den 16 november inbjuder säkerhetsgruppen för fordonsfrågor till sitt årliga informationsmöte och erfarenhetsutbyte.

Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor är ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet och vad som kan göras för att uppmärksamma, förebygga och ingripa mot denna typ av brottslighet. Gruppen består av företrädare för de fordonsfinansierande företagen, försäkringsbranschen samt bilhandels- och biluthyrningsbranschen (Finansbolagens Förening, Svenska Bankföreningen, Larmtjänst, Motorbranschens Riksförbund och Biluthyrarna Sverige). Till gruppen har även knutits företrädare för polisen/Interpol. Samråd sker också med Åklagarmyndigheten, Transportstyrelsen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten.

Gruppen arbetar med följande frågor:

    • Samverkan med myndigheter med mera
    • Påverkansarbete och informationsspridning
    • Tillgång till informationsregister
    • Återtag och hjälp över gränserna
    • Statistik

Vid mötet kommer bland annat företrädare för de organisationer och företag som ingår i gruppen att redogöra för sin syn på olika aktuella frågor.

Läs hela programmet här

Gemensamt mingel från ca kl 16.00!

Anmäl deltagande i program och mingel till info@finansbolagen.se

Nyheter

Succé för årets upplaga av BegBil

Stort tack till alla er 350 som deltog på BegBil-17. Paneldebatter, föreläsningar och diskussioner avlöste varandra...

Läs mer

Fordonsrelaterad brottslighet

MRF deltog i Säkerhetsgruppens informationsmöte om fordonsrelaterad brottslighet. Branschens alla aktörer diskuterade med myndigheter och politiker...

Läs mer

Medlemsförmån – Personlig svarsservice

MRF kan nu tillsammans med Personlig Svarsservice erbjuda MRFs medlemsföretag förmånliga rabatter. Personlig Svarsservice, nischade mot...

Läs mer
Visa alla